ගණන් කතාව 7:1-89

7  සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම සාදා නිම කළ පසු+ මෝසෙස් එම කූඩාරම හා එහි සියලු භාණ්ඩද මෙවලම්ද කැප කර+ ඒවා පරිශුද්ධ දේවල් ලෙස වෙන් කළේය. ඔහු පූජාසනයද එහි සියලු භාණ්ඩද කැප කර පරිශුද්ධ දේවල් ලෙස වෙන් කළේය.+  පසුව ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටි අධිපතීහු+ එනම්, ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ අය භාරව සිටි ඊශ්‍රායෙල්වරුන්ගේ ගෝත්‍රවල හා පෙළපත්වල ප්‍රධානියෝ දෙවිට පිරිනමන පිණිස නොයෙක් දේවල් ගෙනාවෝය.+  එක් අධිපතියෙකු සඳහා ගවයෙකු බැගින්ද අධිපතීන් දෙදෙනෙකු සඳහා කරත්තයක් බැගින්ද ඔවුහු යෙහෝවා දෙවි වෙත ගෙනාවෝය. මෙසේ ඔවුහු වහල සහිත කරත්ත හයක්ද ගවයන් දොළොස්දෙනෙකුද සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම ඉදිරියට ගෙනැවිත් දුන්නෝය.  එවිට යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට මෙසේ කීවේය.  “ඔවුන් ගෙනා දේවල් භාරගෙන ඒවා සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ වැඩකටයුතු සඳහා ලෙවීවරුන්ට දෙන්න. ලෙවීවරුන්ට පැවරූ වැඩ කොටස සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රමාණය ඔවුන් එක් එක් කෙනාට දෙන්න.”  මෝසෙස් අධිපතීන් ගෙනා කරත්ත හා ගවයන් භාරගෙන ලෙවීවරුන්ට දුන්නේය.  ඔහු ගේර්ෂොන්ගේ පුත්‍රයන්ට ඔවුන්ගේ වැඩ+ සඳහා කරත්ත දෙකක්ද ගවයන් හතරදෙනෙකුද දුන්නේය.  ඔහු මෙරාරීගේ පුත්‍රයන්ට ඔවුන්ගේ වැඩ+ සඳහා කරත්ත හතරක්ද ගවයන් අටදෙනෙකුද දුන්නේය. ඒ සියල්ල සිදු කෙරුණේ පූජක ආරොන්ගේ පුත්‍රයා වන ඉතමාර්ගේ අධීක්ෂණය යටතේය.+  එහෙත් කෝහාත්ගේ පුත්‍රයන්ට ඔහු කිසිවක් දුන්නේ නැත. මන්ද ශුද්ධස්ථානයේ+ භාවිත කළ බඩු බාහිරාදිය ඔවුන් උසුලාගෙන ගියේ තම කර පිටය.+ 10  පූජාසනය කැප කළ අවස්ථාවේදී+ අධිපතීහු තම පරිත්‍යාගයන් පූජාසනය වෙත ගෙනාවෝය. 11  එවිට යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට මෙසේ කීවේය. “පූජාසනයේ කැප කිරීම නිමිත්තෙන් අධිපතීන් පරිත්‍යාග කරන දේවල් එක් එක් කෙනා තමාට නියමිත දවසේදී ගෙනා යුතුයි.”+ 12  පළමුවෙනි දවසේදී යූදා ගෝත්‍රයට අයත් අමිනදාබ්ගේ පුත්‍රයා වන නාෂොන්+ තම පරිත්‍යාගය ගෙනාවේය. 13  ඔහු ෂෙකෙල් එකසිය තිහක් බරැති රිදී දීසියක්ද ෂෙකෙල් හැත්තෑවක් බරැති රිදී පාත්‍රයක්ද ගෙනාවේය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ.+ තෙල් මිශ්‍ර කළ සිහින් පිටිවලින් එම භාජන දෙකම පුරවා තිබිණ. ඔහු එම පිටි ධාන්‍ය පූජාවක් සඳහා ගෙනාවේය.+ 14  ඔහු සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය+ පිරවූ කුඩා රන් කුසලානයක්ද ගෙනාවේය. එහි බර ෂෙකෙල් දහයක් විය. 15  ඔහු දවන පූජාවක්+ සඳහා වස්සෙකු, බැටළුවෙකු හා අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටියෙකු ගෙනාවේය. 16  ඔහු පාප පූජාවක් සඳහා එළු පැටියෙකුද+ 17  හවුල් පූජාවක්+ සඳහා ගවයන් දෙදෙනෙකු, බැටළුවන් පස්දෙනෙකු, එළුවන් පස්දෙනෙකු හා අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් පස්දෙනෙකුද ගෙනාවේය. අමිනදාබ්ගේ+ පුත්‍රයා වන නාෂොන් පරිත්‍යාග කළ දේවල් ඒවාය. 18  දෙවෙනි දවසේදී ඉසකාර් ගෝත්‍රයේ අධිපතියා වන ෂුවර්ගේ පුත්‍රයා වූ නෙතනෙල්+ තම පරිත්‍යාගය ගෙනාවේය. 19  ඔහු ෂෙකෙල් එකසිය තිහක් බරැති රිදී දීසියක්ද ෂෙකෙල් හැත්තෑවක් බරැති රිදී පාත්‍රයක්ද ගෙනාවේය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ. තෙල් මිශ්‍ර කළ සිහින් පිටිවලින් එම භාජන දෙකම පුරවා තිබිණ. ඔහු එම පිටි ධාන්‍ය පූජාවක් සඳහා ගෙනාවේය.+ 20  ඔහු සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය පිරවූ කුඩා රන් කුසලානයක්ද ගෙනාවේය. එහි බර ෂෙකෙල් දහයක් විය. 21  ඔහු දවන පූජාවක්+ සඳහා වස්සෙකු, බැටළුවෙකු හා අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටියෙකු ගෙනාවේය. 22  පාප පූජාවක් සඳහා එළු පැටියෙකුද+ 23  හවුල් පූජාවක්+ සඳහා ගවයන් දෙදෙනෙකු, බැටළුවන් පස්දෙනෙකු, එළුවන් පස්දෙනෙකු හා අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් පස්දෙනෙකුද ඔහු ගෙනාවේය. ෂුවර්ගේ පුත්‍රයා වන නෙතනෙල් පරිත්‍යාග කළ දේවල් ඒවාය. 24  තුන්වෙනි දවසේදී සෙබ්‍යූලන්ගේ පුත්‍රයන්ගේ අධිපති වන හේලොන්ගේ පුත්‍රයා වූ එලියාබ්+ තම පරිත්‍යාගය ගෙනාවේය. 25  ඔහු ෂෙකෙල් එකසිය තිහක් බරැති රිදී දීසියක්ද ෂෙකෙල් හැත්තෑවක් බරැති රිදී පාත්‍රයක්ද ගෙනාවේය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ. තෙල් මිශ්‍ර කළ සිහින් පිටිවලින් එම භාජන දෙකම පුරවා තිබිණ. ඔහු එම පිටි ධාන්‍ය පූජාවක් සඳහා ගෙනාවේය. 26  ඔහු සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය පිරවූ කුඩා රන් කුසලානයක්ද ගෙනාවේය. එහි බර ෂෙකෙල් දහයක් විය. 27  ඔහු දවන පූජාවක්+ සඳහා වස්සෙකු, බැටළුවෙකු හා අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටියෙකු ගෙනාවේය. 28  පාප පූජාවක් සඳහා එළු පැටියෙකුද+ 29  හවුල් පූජාවක්+ සඳහා ගවයන් දෙදෙනෙකු, බැටළුවන් පස්දෙනෙකු, එළුවන් පස්දෙනෙකු හා අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් පස්දෙනෙකුද ඔහු ගෙනාවේය. හේලොන්ගේ+ පුත්‍රයා වන එලියාබ් පරිත්‍යාග කළ දේවල් ඒවාය. 30  හතරවෙනි දවසේදී රූබෙන්ගේ පුත්‍රයන්ගේ අධිපති වන ෂෙදෙවුර්ගේ පුත්‍රයා වූ එලිෂූර්+ තම පරිත්‍යාගය ගෙනාවේය. 31  ඔහු ෂෙකෙල් එකසිය තිහක් බරැති රිදී දීසියක්ද ෂෙකෙල් හැත්තෑවක් බරැති රිදී පාත්‍රයක්ද ගෙනාවේය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ. තෙල් මිශ්‍ර කළ සිහින් පිටිවලින් එම භාජන දෙකම පුරවා තිබිණ. ඔහු එම පිටි ධාන්‍ය පූජාවක් සඳහා ගෙනාවේය.+ 32  ඔහු සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය පිරවූ කුඩා රන් කුසලානයක්ද ගෙනාවේය. එහි බර ෂෙකෙල් දහයක් විය. 33  ඔහු දවන පූජාවක්+ සඳහා වස්සෙකු, බැටළුවෙකු හා අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටියෙකු ගෙනාවේය. 34  පාප පූජාවක් සඳහා එළු පැටියෙකුද+ 35  හවුල් පූජාවක්+ සඳහා ගවයන් දෙදෙනෙකු, බැටළුවන් පස්දෙනෙකු, එළුවන් පස්දෙනෙකු හා අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් පස්දෙනෙකුද ඔහු ගෙනාවේය. ෂෙදෙවුර්ගේ+ පුත්‍රයා වන එලිෂූර් පරිත්‍යාග කළ දේවල් ඒවාය. 36  පස්වෙනි දවසේදී සිමියොන්ගේ පුත්‍රයන්ගේ අධිපති වන ෂුරිෂද්දයිගේ පුත්‍රයා වූ ෂෙලුමියෙල්+ තම පරිත්‍යාගය ගෙනාවේය. 37  ඔහු ෂෙකෙල් එකසිය තිහක් බරැති රිදී දීසියක්ද ෂෙකෙල් හැත්තෑවක් බරැති රිදී පාත්‍රයක්ද ගෙනාවේය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ. තෙල් මිශ්‍ර කළ සිහින් පිටිවලින් එම භාජන දෙකම පුරවා තිබිණ. ඔහු එම පිටි ධාන්‍ය පූජාවක් සඳහා ගෙනාවේය.+ 38  ඔහු සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය පිරවූ කුඩා රන් කුසලානයක්ද ගෙනාවේය. එහි බර ෂෙකෙල් දහයක් විය. 39  ඔහු දවන පූජාවක්+ සඳහා වස්සෙකු, බැටළුවෙකු හා අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටියෙකු ගෙනාවේය. 40  ඔහු පාප පූජාවක් සඳහා එළු පැටියෙකුද+ 41  හවුල් පූජාවක්+ සඳහා ගවයන් දෙදෙනෙකු, බැටළුවන් පස්දෙනෙකු, එළුවන් පස්දෙනෙකු හා අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් පස්දෙනෙකුද ගෙනාවේය. ෂුරිෂද්දයිගේ+ පුත්‍රයා වන ෂෙලුමියෙල් පරිත්‍යාග කළ දේවල් ඒවාය. 42  හයවෙනි දවසේදී ගාද්ගේ පුත්‍රයන්ගේ අධිපති වන දුවෙල්ගේ පුත්‍රයා වූ එලියාසාෆ්+ තම පරිත්‍යාගය ගෙනාවේය. 43  ඔහු ෂෙකෙල් එකසිය තිහක් බරැති රිදී දීසියක්ද ෂෙකෙල් හැත්තෑවක් බරැති රිදී පාත්‍රයක්ද ගෙනාවේය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ. තෙල් මිශ්‍ර කළ සිහින් පිටිවලින් එම භාජන දෙකම පුරවා තිබිණ. ඔහු එම පිටි ධාන්‍ය පූජාවක් සඳහා ගෙනාවේය.+ 44  ඔහු සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය+ පිරවූ කුඩා රන් කුසලානයක්ද ගෙනාවේය. එහි බර ෂෙකෙල් දහයක් විය. 45  ඔහු දවන පූජාවක්+ සඳහා වස්සෙකු, බැටළුවෙකු හා අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටියෙකු ගෙනාවේය. 46  පාප පූජාවක් සඳහා එළු පැටියෙකුද+ 47  හවුල් පූජාවක්+ සඳහා ගවයන් දෙදෙනෙකු, බැටළුවන් පස්දෙනෙකු, එළුවන් පස්දෙනෙකු හා අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් පස්දෙනෙකුද ඔහු ගෙනාවේය. දුවෙල්ගේ+ පුත්‍රයා වන එලියාසාෆ් පරිත්‍යාග කළ දේවල් ඒවාය. 48  හත්වෙනි දවසේදී එෆ්‍රායිම්ගේ පුත්‍රයන්ගේ අධිපති වන අමිහුද්ගේ පුත්‍රයා වූ එලිෂාමා+ තම පරිත්‍යාගය ගෙනාවේය. 49  ඔහු ෂෙකෙල් එකසිය තිහක් බරැති රිදී දීසියක්ද ෂෙකෙල් හැත්තෑවක් බරැති රිදී පාත්‍රයක්ද ගෙනාවේය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ. තෙල් මිශ්‍ර කළ සිහින් පිටිවලින් එම භාජන දෙකම පුරවා තිබිණ. ඔහු එම පිටි ධාන්‍ය පූජාවක් සඳහා ගෙනාවේය.+ 50  ඔහු සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය පිරවූ කුඩා රන් කුසලානයක්ද ගෙනාවේය. එහි බර ෂෙකෙල් දහයක් විය. 51  ඔහු දවන පූජාවක්+ සඳහා වස්සෙකු, බැටළුවෙකු හා අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටියෙකු ගෙනාවේය. 52  පාප පූජාවක් සඳහා එළු පැටියෙකුද+ 53  හවුල් පූජාවක්+ සඳහා ගවයන් දෙදෙනෙකු, බැටළුවන් පස්දෙනෙකු, එළුවන් පස්දෙනෙකු හා අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් පස්දෙනෙකුද ඔහු ගෙනාවේය. අමිහුද්ගේ+ පුත්‍රයා වන එලිෂාමා පරිත්‍යාග කළ දේවල් ඒවාය. 54  අටවෙනි දවසේදී මනස්සේගේ පුත්‍රයන්ගේ අධිපති වන පෙදාෂුර්ගේ පුත්‍රයා වූ ගමාලියෙල්+ තම පරිත්‍යාගය ගෙනාවේය. 55  ඔහු ෂෙකෙල් එකසිය තිහක් බරැති රිදී දීසියක්ද ෂෙකෙල් හැත්තෑවක් බරැති රිදී පාත්‍රයක්ද ගෙනාවේය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ. තෙල් මිශ්‍ර කළ සිහින් පිටිවලින් එම භාජන දෙකම පුරවා තිබිණ. ඔහු එම පිටි ධාන්‍ය පූජාවක් සඳහා ගෙනාවේය.+ 56  ඔහු සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය+ පිරවූ කුඩා රන් කුසලානයක්ද ගෙනාවේය. එහි බර ෂෙකෙල් දහයක් විය. 57  ඔහු දවන පූජාවක්+ සඳහා වස්සෙකු, බැටළුවෙකු හා අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටියෙකු ගෙනාවේය. 58  පාප පූජාවක් සඳහා එළු පැටියෙකුද+ 59  හවුල් පූජාවක්+ සඳහා ගවයන් දෙදෙනෙකු, බැටළුවන් පස්දෙනෙකු, එළුවන් පස්දෙනෙකු හා අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් පස්දෙනෙකුද ඔහු ගෙනාවේය. පෙදාෂුර්ගේ+ පුත්‍රයා වන ගමාලියෙල් පරිත්‍යාග කළ දේවල් ඒවාය. 60  නවවෙනි දවසේදී බෙන්ජමින්ගේ පුත්‍රයන්ගේ අධිපති+ වන ගිඩියොනිගේ පුත්‍රයා වූ අබිදාන්+ තම පරිත්‍යාගය ගෙනාවේය. 61  ඔහු ෂෙකෙල් එකසිය තිහක් බරැති රිදී දීසියක්ද ෂෙකෙල් හැත්තෑවක් බරැති රිදී පාත්‍රයක්ද ගෙනාවේය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ. තෙල් මිශ්‍ර කළ සිහින් පිටිවලින් එම භාජන දෙකම පුරවා තිබිණ. ඔහු එම පිටි ධාන්‍ය පූජාවක් සඳහා ගෙනාවේය.+ 62  ඔහු සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය පිරවූ කුඩා රන් කුසලානයක්ද ගෙනාවේය. එහි බර ෂෙකෙල් දහයක් විය. 63  ඔහු දවන පූජාවක්+ සඳහා වස්සෙකු, බැටළුවෙකු හා අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටියෙකු ගෙනාවේය. 64  පාප පූජාවක් සඳහා එළු පැටියෙකුද+ 65  හවුල් පූජාවක්+ සඳහා ගවයන් දෙදෙනෙකු, බැටළුවන් පස්දෙනෙකු, එළුවන් පස්දෙනෙකු හා අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් පස්දෙනෙකුද ඔහු ගෙනාවේය. ගිඩියොනිගේ+ පුත්‍රයා වන අබිදාන් පරිත්‍යාග කළ දේවල් ඒවාය. 66  දහවෙනි දවසේදී දාන්ගේ පුත්‍රයන්ගේ අධිපති වන අමිෂද්දයිගේ පුත්‍රයා වූ අහියේසෙර්+ තම පරිත්‍යාගය ගෙනාවේය. 67  ඔහු ෂෙකෙල් එකසිය තිහක් බරැති රිදී දීසියක්ද ෂෙකෙල් හැත්තෑවක් බරැති රිදී පාත්‍රයක්ද ගෙනාවේය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ. තෙල් මිශ්‍ර කළ සිහින් පිටිවලින් එම භාජන දෙකම පුරවා තිබිණ. ඔහු එම පිටි ධාන්‍ය පූජාවක් සඳහා ගෙනාවේය.+ 68  ඔහු සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය පිරවූ කුඩා රන් කුසලානයක්ද ගෙනාවේය. එහි බර ෂෙකෙල් දහයක් විය. 69  ඔහු දවන පූජාවක්+ සඳහා වස්සෙකු, බැටළුවෙකු හා අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටියෙකු ගෙනාවේය. 70  පාප පූජාවක් සඳහා එළු පැටියෙකුද+ 71  හවුල් පූජාවක්+ සඳහා ගවයන් දෙදෙනෙකු, බැටළුවන් පස්දෙනෙකු, එළුවන් පස්දෙනෙකු හා අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් පස්දෙනෙකුද ඔහු ගෙනාවේය. අමිෂද්දයිගේ+ පුත්‍රයා වන අහියේසෙර් පරිත්‍යාග කළ දේවල් ඒවාය. 72  එකළොස්වෙනි දවසේදී ආෂෙර්ගේ පුත්‍රයන්ගේ අධිපති වන ඔක්‍රාන්ගේ පුත්‍රයා වූ පගියෙල්+ තම පරිත්‍යාගය ගෙනාවේය. 73  ඔහු ෂෙකෙල් එකසිය තිහක් බරැති රිදී දීසියක්ද ෂෙකෙල් හැත්තෑවක් බරැති රිදී පාත්‍රයක්ද ගෙනාවේය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ. තෙල් මිශ්‍ර කළ සිහින් පිටිවලින් එම භාජන දෙකම පුරවා තිබිණ. ඔහු එම පිටි ධාන්‍ය පූජාවක් සඳහා ගෙනාවේය.+ 74  ඔහු සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය පිරවූ කුඩා රන් කුසලානයක්ද ගෙනාවේය. එහි බර ෂෙකෙල් දහයක් විය.+ 75  ඔහු දවන පූජාවක්+ සඳහා වස්සෙකු, බැටළුවෙකු හා අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටියෙකු ගෙනාවේය. 76  පාප පූජාවක් සඳහා එළු පැටියෙකුද+ 77  හවුල් පූජාවක්+ සඳහා ගවයන් දෙදෙනෙකු, බැටළුවන් පස්දෙනෙකු, එළුවන් පස්දෙනෙකු හා අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් පස්දෙනෙකුද ඔහු ගෙනාවේය. ඔක්‍රාන්ගේ+ පුත්‍රයා වන පගියෙල් පරිත්‍යාග කළ දේවල් ඒවාය. 78  දොළොස්වෙනි දවසේදී නෆ්තලීගේ පුත්‍රයන්ගේ අධිපති වන ඒනාන්ගේ පුත්‍රයා වූ අහිරා+ තම පරිත්‍යාගය ගෙනාවේය. 79  ඔහු ෂෙකෙල් එකසිය තිහක් බරැති රිදී දීසියක්ද ෂෙකෙල් හැත්තෑවක් බරැති රිදී පාත්‍රයක්ද ගෙනාවේය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ. තෙල් මිශ්‍ර කළ සිහින් පිටිවලින් එම භාජන දෙකම පුරවා තිබිණ. ඔහු එම පිටි ධාන්‍ය පූජාවක් සඳහා ගෙනාවේය.+ 80  ඔහු සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය පිරවූ කුඩා රන් කුසලානයක්ද ගෙනාවේය. එහි බර ෂෙකෙල් දහයක් විය.+ 81  ඔහු දවන පූජාවක්+ සඳහා වස්සෙකු, බැටළුවෙකු හා අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටියෙකු ගෙනාවේය. 82  පාප පූජාවක් සඳහා එළු පැටියෙකුද+ 83  හවුල් පූජාවක්+ සඳහා ගවයන් දෙදෙනෙකු, බැටළුවන් පස්දෙනෙකු, එළුවන් පස්දෙනෙකු හා අවුරුද්දක් වයසැති බැටළු පැටවුන් පස්දෙනෙකුද ඔහු ගෙනාවේය. ඒනාන්ගේ+ පුත්‍රයා වන අහිරා පරිත්‍යාග කළ දේවල් ඒවාය. 84  පූජාසනය කැප කළ අවස්ථාවේදී ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටි අධිපතීන්+ ගෙනා පරිත්‍යාගයන්+ මේවාය. ඔවුහු රිදී දීසි දොළහක්, රිදී පාත්‍ර+ දොළහක් හා කුඩා රන් කුසලාන දොළහක් ගෙනාවෝය. 85  ඒ සෑම රිදී දීසියක බර ෂෙකෙල් එකසිය තිහක්ද ඒ සෑම රිදී පාත්‍රයක බර ෂෙකෙල් හැත්තෑවක්ද විය. රිදී භාජන සියල්ලෙහි බර ෂෙකෙල් දෙදහස් හාරසියයක් විය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ.+ 86  සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය පිරවූ කුඩා රන් කුසලාන+ දොළහක්ද ඔවුහු ගෙනාවෝය. එක් රන් කුසලානයක බර ෂෙකෙල් දහයක් වූ අතර ඒ සියල්ලෙහි බර ෂෙකෙල් එකසිය විස්සක් විය. ඒවායේ වටිනාකම ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව නියම කර තිබිණ. 87  වස්සන් දොළොස්දෙනෙකුද බැටළුවන් දොළොස්දෙනෙකුද අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටවුන් දොළොස්දෙනෙකුද ඔවුන් දවන පූජාව+ සඳහා ගෙනැවිත් තිබිණ. ඒ සමඟ ඔප්පු කිරීමට ඔවුහු ධාන්‍ය පූජාද+ ගෙනාවෝය. පාප පූජාව+ සඳහා එළු පැටවුන් දොළොස්දෙනෙකුද ගෙනැවිත් තිබිණ. 88  හවුල් පූජාව+ සඳහා ගවයන් විසිහතරදෙනෙකුද බැටළුවන් හැටදෙනෙකුද එළුවන් හැටදෙනෙකුද අවුරුද්දක් පමණ වයසැති බැටළු පැටවුන් හැටදෙනෙකුද ඔවුන් ගෙනැවිත් තිබිණ. පූජාසනය කැප කළ අවස්ථාවේදී+ පරිත්‍යාග+ කළ දේවල් ඒවාය. 89  මෝසෙස් දෙවි සමඟ කතා කරන පිණිස සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම ඇතුළට ගිය සෑම අවස්ථාවකදීම+ ගිවිසුම් පෙට්ටියේ පියනට+ ඉහළින් කෙරුබ්වරුන්+ දෙදෙනා අතරින් හඬක්* ඔහුට ඇසිණ. මෝසෙස්ද දෙවි සමඟ කතා කළේය.

පාදසටහන්

සෙප්ටුඅජින්ට් පරිවර්තනයට අනුව, “යෙහෝවා දෙවිගේ කටහඬ.”