ගණන් කතාව 36:1-13

36  යෝසෙප්ගේ පුත්‍රයා වූ මනස්සේගේ පුත් මාකීර්ගෙන්+ පැවත ආ ගිලියද්වරුන්ගේ පවුල්වල ප්‍රධානියෝ මෝසෙස් හා ඊශ්‍රායෙල්වරුන්ගේ ගෝත්‍රවල ප්‍රධානීන් ළඟට පැමිණ  මෙසේ කීවෝය. “දාදු දමා ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟට දේශයේ ඉඩම් බෙදා දෙන්න+ කියා අපේ ස්වාමීන් වන ඔබට යෙහෝවා දෙවි පැවසුවා. අපේ සහෝදරයා වූ ෂෙලොපෙහාද්ගේ උරුමය ඔහුගේ දූවරුන්ට දෙන්න කියාත් යෙහෝවා දෙවි ඔබට පැවසුවා.+  නමුත් ඔහුගේ දූවරුන් වෙනත් ගෝත්‍රයක අය සමඟ විවාහ වුණොත් ඔවුන්ගේ උරුමය ඒ ගෝත්‍රයට අයිති වෙනවා. එවිට ඒ ගෝත්‍රයට අයිති උරුමය තවත් වැඩි වෙනවා. නමුත් දාදු දමා ලැබුණු අපේ උරුමය අඩු වෙනවා.+  විශේෂ අවුරුද්දේදී+ ඒ ස්ත්‍රීන්ගේ උරුමය ස්ථිර වශයෙන්ම ඔවුන් විවාහ වූ අයගේ ගෝත්‍රයට අයිති වෙනවා. එවිට අපට ඒ උරුමය නැවත ලැබෙන්නේ නැහැ.”  පසුව ඒ සම්බන්ධයෙන් යෙහෝවා දෙවි දුන් පනත මෝසෙස් ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟට මෙසේ දැන්වූවේය. “යෝසෙප්ගේ පුත්‍රයන් කියන දේ හරි.  ඒ නිසා යෙහෝවා දෙවි මෙසේ පැවසුවා. ‘ෂෙලොපෙහාද්ගේ+ දූවරුන්ට තමන් කැමති කෙනෙකු සමඟ විවාහ වීමට පුළුවන. නමුත් එම තැනැත්තා ඔවුන්ගේ පියාගේ ගෝත්‍රයට අයත් කෙනෙකු විය යුතුයි.+  එක් එක් ගෝත්‍රයට ලැබෙන උරුමය ඒ ඒ ගෝත්‍රයේ අය අතරේම තිබිය යුතුයි. ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ තමන්ගේ උරුමය වෙනත් ගෝත්‍රයකට නොදිය යුතුයි.  ස්ත්‍රියකට තම පියාගේ උරුමය ලැබුණොත් ඇය විවාහ විය යුත්තේ තම පියාගේ ගෝත්‍රයේ කෙනෙකු සමඟයි.+ එවිට සෑම ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයෙකුටම තම පියාගෙන් උරුම වන දේ තමන්ටම තබාගත හැක.  එක් එක් ගෝත්‍රයට ලැබෙන උරුමය ඒ ඒ ගෝත්‍රයේ අය අතරේම තිබිය යුතුයි. ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ තමන්ගේ උරුමය වෙනත් ගෝත්‍රයකට නොදිය යුතුයි.’” 10  ෂෙලොපෙහාද්ගේ දූවරු යෙහෝවා දෙවි, මෝසෙස් මාර්ගයෙන් අණ කළ ලෙසම කළෝය.+ 11  ෂෙලොපෙහාද්ගේ දූවරු වූ+ මාලාහ්, තිර්ෂා, හොග්ලා, මිල්කා සහ නෝවා තමන්ගේ පියාගේ සහෝදරයන්ගේ පුත්‍රයන් සමඟ විවාහ වූහ. 12  ඔවුන්ගේ උරුමය වෙනත් ගෝත්‍රයකට අයිති නොවන පිණිස ෂෙලොපෙහාද්ගේ දූවරු යෝසෙප්ගේ පුත්‍රයා වූ මනස්සේගෙන් පැවත ආ පවුල්වල අය සමඟ විවාහ වූහ. 13  යෙහෝවා දෙවි යොර්දාන් ගඟ හා යෙරිකෝව අසල පිහිටි මෝවබ් පාළුකරයේදී මෝසෙස් මාර්ගයෙන් ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟට දුන් ආඥා හා තීන්දු ඒවාය.+

පාදසටහන්