ගණන් කතාව 3:1-51

3  යෙහෝවා දෙවි සීනයි කන්ද+ මත මෝසෙස් සමඟ කතා කළ අවස්ථාවේදී ආරොන්ගේ හා මෝසෙස්ගේ පවුල්වල සිටි සාමාජිකයන් මොවුන්ය.  ආරොන්ගේ කුලුඳුල් පුත්‍රයාගේ නම නාදාබ්ය. අනික් පුත්‍රයන්ගේ නම් අබිහු,+ එලියාසර්+ හා ඉතමාර්ය.+  පූජකයන් ලෙස සේවය කරන පිණිස බලය ලබා දී අභිෂේක කරනු ලැබූ ආරොන්ගේ පුත්‍රයන් ඔවුන්ය.+  නමුත් සීනයි පාළුකරයේදී නාදාබ් හා අබිහු යෙහෝවා දෙවිගේ නීතියට පටහැනි ලෙස ගින්නක් ඔප්පු කළ නිසා+ යෙහෝවා දෙවි ඉදිරියේ ඔවුහු මිය ගියෝය. ඔවුන් මිය යන විට ඔවුන්ට පුත්‍රයෝ සිටියේ නැත. එබැවින් ඔවුන් වෙනුවට එලියාසර්+ හා ඉතමාර්+ තම පියා වූ ආරොන් සමඟ පූජකයෝ ලෙස සේවය කළෝය.  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට මෙසේ කීවේය.  “ලෙවී ගෝත්‍රයේ+ අයව ඔබ වෙතට කැඳවන්න. පූජක ආරොන්ට සේවය කරන පිණිස+ ඔවුන්ව ඔහුට භාර දෙන්න.  ඔවුන් සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම හා සම්බන්ධ සියලු සේවාවන් ඉටු කළ යුතුයි. මෙසේ ආරොන් වෙනුවෙන්ද මුළු සෙනඟ වෙනුවෙන්ද ඔවුන් ඒ සියලු වගකීම් ඉටු කළ යුතුයි.  සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ වැඩකටයුතු සඳහා ගන්නා සියලු භාණ්ඩ+ බලා කියා ගනිමින් ශුද්ධ කූඩාරම හා සම්බන්ධ සේවාවන් ඔවුන් ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ වෙනුවෙන් ඉටු කළ යුතුයි.+  ලෙවීවරුන්ව ආරොන්ට හා ඔහුගේ පුත්‍රයන්ට භාර දෙන්න. මන්ද ආරොන්ට සේවය කිරීම සඳහා ඊශ්‍රායෙල් පුත්‍රයන් අතරින් දෙනු ලැබූ අය ඔවුහුය.*+ 10  ඔබ ආරොන්ව හා ඔහුගේ පුත්‍රයන්ව පූජකයන් ලෙස පත් කරන්න.+ පූජකයන්ට හිමි වගකීම් ඔවුන් ඉටු කළ යුතුයි. වෙනත් කිසිවෙකු ශුද්ධස්ථානය ළඟට ආවොත් ඔහුව මරා දැමිය යුතුයි.”+ 11  යෙහෝවා දෙවි තවදුරටත් මෝසෙස්ට මෙසේ කීවේය. 12  “ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟගේ කුලුඳුලන් වෙනුවට මම ඔවුන් අතරේ සිටින ලෙවීවරුන්ව ගන්නෙමි.+ ලෙවීවරුන් මට අයිතිය. 13  සියලු කුලුඳුලන් මට අයිතිය.+ ඊජිප්තුවරුන්ගේ සියලු කුලුඳුලන්ට මා පහර දුන් දවසේදී+ ඊශ්‍රායෙල්වරුන්ගේ සෑම කුලුඳුල් දරුවෙකුව හා සතෙකුව මට කැප කරන ලෙස මම නියම කළෙමි.+ මන්ද ඔවුන්ව මා සලකන්නේ ශුද්ධ අය ලෙසයි. ඒ නිසා ඔවුන් මට අයිතිය. මා යෙහෝවා දෙවිය.” 14  සීනයි පාළුකරයේදී+ යෙහෝවා දෙවි තවදුරටත් මෝසෙස්ට මෙසේ කීවේය. 15  “ලෙවීගේ පුත්‍රයන්ව තම පෙළපත් අනුවද පවුල් අනුවද ලියාපදිංචි කරන්න. මාසයක් හෝ ඊට වඩා වැඩි වයසැති සියලුම පිරිමින්ව ඔබ ලියාපදිංචි කළ යුතුයි.”+ 16  යෙහෝවා දෙවි අණ කළ ලෙස මෝසෙස් ලෙවීවරුන්ව ලියාපදිංචි කළේය. 17  ලෙවීගේ පුත්‍රයන්ගේ+ නම් මේවාය. ගේර්ෂොන්, කෝහාත් හා මෙරාරීය.+ 18  ගේර්ෂොන්ගේ පුත්‍රයන්ගේ නම් මේවාය. ලිබ්නි හා ෂිමෙයිය.+ ඒ එක් එක් පුත්‍රයාගේ නමින් පවුලක් බිහි විය. 19  කෝහාත්ගේ පුත්‍රයන්ගේ+ නම් මේවාය. අම්රාම්, ඉෂ්හාර්,+ හෙබ්‍රොන් හා උස්සියෙල්ය. ඒ එක් එක් පුත්‍රයාගේ නමින් පවුලක් බිහි විය. 20  මෙරාරීගේ පුත්‍රයන්ගේ+ නම් මේවාය. මාලී+ හා මූෂීය.+ ඒ එක් එක් පුත්‍රයාගේ නමින් පවුලක් බිහි විය. තම පෙළපත්වලට අනුව ලෙවී ගෝත්‍රයේ පවුල් ඒවාය. 21  ගේර්ෂොන්ගෙන් ලිබ්නිවරු+ හා ෂිමෙයිවරු+ පැවතෙන්නෝය. ගේර්ෂොන්වරු ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ඔවුහුය. 22  ගේර්ෂොන්වරුන් අතරේ සිටි මාසයක් හෝ ඊට වඩා වැඩි වයසැති සියලු පිරිමින්ව ලියාපදිංචි කරන ලදි.+ ඔවුන්ගේ මුළු ගණන හත්දහස් පන්සියයක් විය.+ 23  ගේර්ෂොන්වරු සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට පිටුපසින්+ එනම්, බස්නාහිර පැත්තේ කඳවුරු බැඳගෙන සිටියෝය. 24  ගේර්ෂොන්වරුන්ගේ පෙළපතේ* අධිපතියා වූයේ ලායෙල්ගේ පුත්‍රයා වන එලියාසාෆ්ය. 25  ගේර්ෂොන්වරුන්ට+ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම හා සම්බන්ධව තිබෙන වගකීම නම් කූඩාරම, එහි පළමුවෙනි තිර රෙද්ද,+ ඊට උඩින් දමා තිබෙන ආවරණ,+ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට ඇතුල් වන ස්ථානයේ තිබෙන තිර රෙද්ද,+ 26  කූඩාරම හා පූජාසනය වටා තිබෙන මළුවේ තිර,+ එම මළුවේ දොරටුව සඳහා තිබෙන තිරය,+ ඒවායේ ලණු+ සහ ඒ හා සම්බන්ධ සියලු සේවාවන් බලා කියා ගැනීමය. 27  කෝහාත්ගෙන් අම්රාම්වරු, ඉෂ්හාරිවරු, හෙබ්‍රොන්වරු හා උස්සියෙල්වරු පැවතෙන්නෝය. කෝහාත්වරු+ ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ඔවුහුය. 28  කෝහාත්වරුන් අතරේ සිටි මාසයක් හෝ ඊට වඩා වැඩි වයසැති පිරිමින්ගේ මුළු ගණන අටදහස් හයසියයක්* විය. ශුද්ධස්ථානයේ සේවාවන් ඔවුන්ට භාරව තිබිණ.+ 29  කෝහාත්ගේ පුත්‍රයෝ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ දකුණු පැත්තේ කඳවුරු බැඳගෙන සිටියෝය.+ 30  කෝහාත්වරුන්ගේ පෙළපතේ අධිපතියා වූයේ උස්සියෙල්ගේ+ පුත්‍රයා වන එලිෂාෆාන්ය. 31  කෝහාත්වරුන්ගේ වගකීම+ නම් ගිවිසුම් පෙට්ටිය,+ මේසය,+ පහන් රුක,+ පූජාසන,+ ශුද්ධස්ථානයේ වැඩකටයුතු සඳහා ගන්නා භාණ්ඩ,+ කූඩාරම ඇතුළේ තිබෙන තිරය+ සහ ඒ හා සම්බන්ධ සියලු සේවාවන් බලා කියා ගැනීමය. 32  ලෙවීවරුන් අතරේ සිටින අධිපතීන්ගේ අධිපතියා ලෙස පූජක ආරොන්ගේ පුත්‍රයා වන එලියාසර්ව+ පත් කළේය. ශුද්ධස්ථානයේ සේවාවන් ඉටු කළ අයව අධීක්ෂණය කළේ ඔහුය. 33  මෙරාරීගෙන් මාලීවරු+ හා මූෂීවරු+ පැවතෙන්නෝය. මෙරාරීවරු+ ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ඔවුහුය. 34  මෙරාරීවරුන් අතරේ සිටින මාසයක් හෝ ඊට වඩා වැඩි වයසැති සියලු පිරිමින්ව ලියාපදිංචි කරන ලදි. ඔවුන්ගේ මුළු ගණන හයදහස් දෙසියයක් විය.+ 35  මෙරාරීවරුන්ගේ පෙළපතේ අධිපතියා වූයේ අබිහයිල්ගේ පුත්‍රයා වන ෂුරියෙල්ය. ඔවුන් කඳවුරු බැඳගෙන සිටියේ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ උතුරු පැත්තේය.+ 36  මෙරාරීවරුන්ගේ වගකීම නම් කූඩාරමේ රාමු,+ එහි පොලු,+ කණු,+ අඩි, එහි සියලු භාණ්ඩ+ සහ ඒ හා සම්බන්ධ සියලු සේවාවන්+ බලා කියා ගැනීමය. 37  මළුවේ කණු,+ ඒවායේ අඩි,+ කූඤ්ඤ හා ලණු බලා කියා ගත්තේද ඔවුන්ය. 38  සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම ඉදිරියෙන් එනම්, නැඟෙනහිර පැත්තේ මෝසෙස්ද ආරොන්ද ඔහුගේ පුත්‍රයෝද කඳවුරු බැඳගෙන සිටියෝය. ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ වෙනුවෙන් ඔවුහු ශුද්ධස්ථානයේ සේවාවන් බලා කියා ගත්තෝය.+ වෙනත් කිසිවෙකු ශුද්ධස්ථානය ළඟට ආවොත් එම තැනැත්තාව මරනු ලැබුවේය.+ 39  මෝසෙස් හා ආරොන් යෙහෝවා දෙවි අණ කළ ලෙස ලෙවීවරුන්ව තම තමන්ගේ පවුල්වලට අනුව ලියාපදිංචි කළෝය. ඔවුන් අතරේ සිටි මාසයක් හෝ ඊට වඩා වැඩි වයසැති පිරිමින්ගේ මුළු ගණන විසිදෙදහසක් විය. 40  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට මෙසේ කීවේය. “ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටින මාසයක් හෝ ඊට වඩා වැඩි වයසැති සියලු කුලුඳුලන්ව ලියාපදිංචි කරන්න.+ ඔවුන් එක් එක් කෙනාව ගණන් කරන්න. 41  ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටින සියලු කුලුඳුලන් වෙනුවට ලෙවීවරුන්ව මට කැප කරන්න.+ ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟගේ සියලු කුලුඳුල් සතුන් වෙනුවට ලෙවීවරුන්ගේ සතුන්ව මට කැප කරන්න.+ මා යෙහෝවා දෙවිය.” 42  මෝසෙස්, යෙහෝවා දෙවි අණ කළ ලෙස ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටි සියලු කුලුඳුලන්ව ලියාපදිංචි කළේය. 43  මාසයක් හෝ ඊට වඩා වැඩි වයසැති ලියාපදිංචි කළ කුලුඳුල් පිරිමින්ගේ මුළු ගණන විසිදෙදහස් දෙසිය හැත්තෑතුනක් විය. 44  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට තවදුරටත් මෙසේ කීවේය. 45  “ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටින සියලු කුලුඳුලන් වෙනුවට ලෙවීවරුන්වද ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟගේ සියලු කුලුඳුල් සතුන් වෙනුවට ලෙවීවරුන්ගේ සතුන්වද ගන්න. ලෙවීවරුන් මට අයිතිය.+ මා යෙහෝවා දෙවිය. 46  ලෙවීවරුන්ගේ ගණනට වඩා ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටින කුලුඳුලන්ගේ ගණන වැඩිය.+ වැඩිපුර සිටින දෙසිය හැත්තෑතුන්දෙනාව මුදවාගන්නා+ පිණිස 47  ඔබ ඔවුන් එක් එක් කෙනා වෙනුවට ෂෙකෙල්* පහ බැගින් ගත යුතුයි.+ එම මුදල ගෙවිය යුත්තේ ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට සමාන ෂෙකෙල්වලිනුයි. ෂෙකෙලයක බර ගේරා මිමි* විස්සකි.+ 48  ලෙවීවරුන්ගේ ගණනට වඩා වැඩිපුර සිටින කුලුඳුලන්ව මුදවාගන්නා පිණිස ගනු ලබන එම මුදල් ආරොන්ට හා ඔහුගේ පුත්‍රයන්ට දෙන්න.” 49  ලෙවීවරුන්ගේ ගණනට වඩා වැඩිපුර සිටි අයව මුදවාගන්නා පිණිස මෝසෙස් එම මුදල් භාරගත්තේය. 50  ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටි කුලුඳුලන්ගෙන් ඔහු ෂෙකෙල් එක්දහස් තුන්සිය හැටපහක් එකතු කරගත්තේය. එලෙස එකතු කරගත් එක ෂෙකෙලයක බර ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට සමාන විය. 51  ඉන්පසු යෙහෝවා දෙවි අණ කළ ලෙස මෝසෙස් කුලුඳුලන්ව මුදවාගැනීමට ගත් එම මුදල් ආරොන්ට හා ඔහුගේ පුත්‍රයන්ට භාර දුන්නේය. යෙහෝවා දෙවි අණ කළ ලෙසම මෝසෙස් කළේය.

පාදසටහන්

හෙබ්‍රෙව් බසින්, නෙතුනිම්. එම වචනය, ‘නෙතිනිම්වරු’ නම් පදවියට සම්බන්ධකම් කියයි. එස්රා 2:43 බලන්න.
මූ.අ., “පිය වංශයේ.”
MsamSyVg යන අනුවාදවල සඳහන් වන්නේ, “හයසියය” කියාය. නමුත් ග්‍රීක සෙප්ටුඅජින්ට් පරිවර්තනයේ සමහර පිටපත්වල සඳහන් වන්නේ, “තුන්සියය” කියාය. එම ගණන හා 22, 34 ඡේදවල සඳහන් ගණන්වල මුළු එකතුව 22,000කි. එය 39වන ඡේදයේ සඳහන් දෙයට එකඟය.
ෂෙකෙලයක් යනු ග්‍රෑම් 11.4කි.
ගේරා එකක් යනු ග්‍රෑම් 0.57කි.