එසකියෙල් 48:1-35

48  “එක් එක් ගෝත්‍රයට හිමි වන ප්‍රදේශයේ සීමා මායිම් මතු දැක්වේ. දාන් ගෝත්‍රයට හිමි කොටස මෙයයි. එය උතුරු දේශ සීමාවේ කෙළවරේ සිට හෙත්ලොන්+ දෙසට යන මාර්ගය ඔස්සේ හමාත් දේශයට+ ඇතුල් වන ස්ථානය දක්වා දිව යයි. එතැන් සිට උතුරු දෙසින් පිහිටි හෂර්-ඒනොන්+ දක්වාද දිව යයි. හෂර්-ඒනොන් පිහිටා ඇත්තේ හමාත් නුවරට යාබදව තිබෙන දමස්කයේ දේශ සීමාවේය. දාන්ට+ හිමි මෙම කොටසට නැඟෙනහිර මායිමක්ද බස්නාහිර මායිමක්ද තිබේ.  ආෂෙර්ට+ හිමි කොටස පිහිටා තිබෙන්නේ දාන්ගේ දේශ සීමාවට දකුණින්ය. ආෂෙර්ට හිමි එම කොටසටත් නැඟෙනහිර මායිමක්ද බස්නාහිර මායිමක්ද තිබේ.  නෆ්තලීට+ හිමි කොටස පිහිටා තිබෙන්නේ ආෂෙර්ගේ දේශ සීමාවට දකුණින්ය. නෆ්තලීට හිමි එම කොටසටත් නැඟෙනහිර මායිමක්ද බස්නාහිර මායිමක්ද තිබේ.  මනස්සේට+ හිමි කොටස පිහිටා තිබෙන්නේ නෆ්තලීගේ දේශ සීමාවට දකුණින්ය. මනස්සේට හිමි එම කොටසටත් නැඟෙනහිර මායිමක්ද බස්නාහිර මායිමක්ද තිබේ.  එෆ්‍රායිම්ට+ හිමි කොටස පිහිටා තිබෙන්නේ මනස්සේගේ දේශ සීමාවට දකුණින්ය. එෆ්‍රායිම්ට හිමි එම කොටසටත් නැඟෙනහිර මායිමක්ද බස්නාහිර මායිමක්ද තිබේ.  රූබෙන්ට+ හිමි කොටස පිහිටා තිබෙන්නේ එෆ්‍රායිම්ගේ දේශ සීමාවට දකුණින්ය. රූබෙන්ට හිමි එම කොටසටත් නැඟෙනහිර මායිමක්ද බස්නාහිර මායිමක්ද තිබේ.  යූදාට+ හිමි කොටස පිහිටා තිබෙන්නේ රූබෙන්ගේ දේශ සීමාවට දකුණින්ය. යූදාට හිමි එම කොටසටත් නැඟෙනහිර මායිමක්ද බස්නාහිර මායිමක්ද තිබේ.  නැඟෙනහිර සිට බස්නාහිර දක්වා විහිදී යන යූදාගේ දේශ සීමාවට දකුණින් ඔබ විශේෂ බිම් කොටසක් වෙන් කළ යුතුය. එහි දිග රියන් විසිපන්දහසක් වේ.+ එහි උතුරු මායිමේ පළල තීරණය වන්නේ නැඟෙනහිර සිට බස්නාහිර දක්වා විහිදී යන යූදාහි දේශ සීමාවේ පළලට අනුවය. එහි දකුණු මායිමේ පළල තීරණය වන්නේ නැඟෙනහිර සිට බස්නාහිර දක්වා විහිදෙන ඊට පහළින් තිබෙන දේශ සීමාවේ පළලට අනුවය. දේවමාලිගාව පිහිටා තිබෙන්නේ ඒ භූමියේ මධ්‍යයෙහිය.+  “මුළු භූමියෙන් රියන් විසිපන්දහසක් දිග හා රියන් දසදහසක් පළල කොටසක් යෙහෝවා දෙවි වන මා වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න. 10  පූජකයන් සඳහාද වෙන් කරන ලද මෙම ශුද්ධ භූමියේ+ උතුරු මායිම රියන් විසිපන්දහසක්ද බස්නාහිර මායිම රියන් දසදහසක්ද නැඟෙනහිර මායිම රියන් දසදහසක්ද දකුණු මායිම රියන් විසිපන්දහසක්ද වේ. යෙහෝවා දෙවි වන මාගේ ශුද්ධස්ථානය එහි මැද පිහිටා තිබේ.+ 11  එම කොටස වෙන් කරනු ලබන්නේ සාදොක්ගේ පුත්‍රයන්+ අතරින් තෝරාගත් පූජකයන් සඳහාය. ඔවුහු මා වෙනුවෙන් ඉටු කළ යුතු වගකීම් නිසියාකාරව ඉටු කළෝය. ඊශ්‍රායෙල් පුත්‍රයන් හා ලෙවීවරුන් මාගෙන් ඉවත්ව ගියත් ඔවුහු මාගෙන් ඉවත්ව නොගියෝය. 12  එමනිසා දේශයෙන් වෙන් කරන ලද භූමියෙන් කොටසක් ඔවුන්ට හිමි විය යුතුය. එය ඉතා ශුද්ධ වූ භූමියකි. එය ලෙවීවරුන් සඳහා වෙන් කරන ලද කොටසට යාබදව පිහිටා තිබේ.+ 13  “පූජකයන්ට හිමි කොටසට උතුරින් පිහිටි ලෙවීවරුන් සඳහා වෙන් කළ+ එම භූමියේ දිග රියන් විසි පන්දහසක්ද පළල රියන් දසදහසක්ද විය යුතුය.+ 14  එයින් කිසි කොටසක් විකිණීමටවත් වෙනත් ඉඩමක් සමඟ හුවමාරු කිරීමටවත් එහි සරුසාර කොටස් වෙනත් කෙනෙකුට පවරා දීමටවත් ඔවුන්ට අයිතියක් නැත. එසේ වන්නේ එය යෙහෝවා දෙවි වන මට කැප කළ ශුද්ධ භූමියක් වන නිසාය.+ 15  “පූජකයන්ට හිමි කොටසට පහළින් තිබෙන රියන් විසිපන්දහසක් දිග හා රියන් පන්දහසක් පළල ඉතුරු කොටස ජනතාව වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති පොදු භූමියකි.+ එහි මැද නුවරක් පිහිටා තිබෙන අතර+ නුවර වටා සතුන් සඳහා තණබිම් තීරයක්ද තිබේ. 16  එම නුවරේ මායිම් මෙසේය. එහි උතුරු, දකුණු, නැඟෙනහිර හා බස්නාහිර යන සතර මායිම්වල දිග රියන් හාරදහස් පන්සියය බැගින් වේ. 17  එම නුවරේ හතර වටේටම තිබෙන තණබිම්+ තීරයේ පළල රියන් දෙසිය පනහකි. 18  “එම නුවර හා ඒ වටා ඇති තණබිම් තීරය දෙපස රියන් දසදහසක් පළල බිම් කොටස් දෙකක් ඉතුරුව තිබේ. එහි වගා කරන ධාන්‍ය නුවරේ සේවය කරන අයට අවශ්‍ය රොටි සාදාගැනීමට පාවිච්චි කළ යුතුය.+ පොදු භූමියේ දිග ශුද්ධ භූමියේ දිග හා සමාන විය යුතුයි.+ 19  නුවරේ සේවය කිරීම සඳහා ඊශ්‍රායෙල්හි සියලු ගෝත්‍රවලට අයත් අය පැමිණෙන අතර එහි වගා කටයුතුවල නිරත වන්නේද ඔවුන්ය.+ 20  “ශුද්ධ භූමිය හා පොදු භූමිය ඇතුළු මුළු භූමියේ දිග හා පළල රියන් විසිපන්දහස බැගින් වේ. කලින් සඳහන් නුවරද ඇතුළත් මෙම හරි හතරැස් භූමිය ශුද්ධ කොටසක් ලෙස ඔබ මා වෙනුවෙන් වෙන් කළ යුතුය. 21  “ශුද්ධ භූමිය හා නුවර ඇතුළත් පොදු භූමිය දෙපස අධිපතියාට අයිති කොටස් දෙක පිහිටා තිබේ.+ අධිපතියාට+ අයිති ඒ එක් කොටසක් මට කැප කළ මුළු භූමියේ රියන් විසිපන්දහසක් දිග නැඟෙනහිර මායිමට අලළාද අනික් කොටස රියන් විසිපන්දහසක් දිග බස්නාහිර මායිමට අලළාද පිහිටා තිබේ.+ මෙම කොටස්වල උතුරු හා දකුණු මායිම් ඊට උතුරින් හා දකුණින් ඇති ගෝත්‍ර දෙකේ මායිම්වලටම අලළා පිහිටා තිබේ. මෙසේ, අධිපතියාට වෙන් කළ කොටස් දෙක මැද මට කැප කළ මුළු භූමියද ශුද්ධ වූ එම භූමිය මැද මාගේ ශුද්ධස්ථානයද පිහිටා තිබේ. 22  “අධිපතියාට හිමි කොටස් දෙක අතර පිහිටි මට කැප කළ මුළු භූමියේ ලෙවීවරුන් සඳහා හිමි කොටස යූදා ගෝත්‍රයේ දකුණු මායිමට අලළාද+ නුවර ඇතුළත් පොදු භූමිය බෙන්ජමින් ගෝත්‍රයේ උතුරු මායිමට අළලාද පිහිටා තිබේ. අධිපතියාට හිමි කොටස් දෙකද පිහිටා ඇත්තේ යූදා හා බෙන්ජමින් ගෝත්‍රවලට හිමි බිම් කොටස් අතරේය. 23  “ඉතුරු ගෝත්‍රවලට හිමි කොටස් පිළිබඳව විස්තර මෙසේය. නැඟෙනහිර මායිමේ සිට බස්නාහිර මායිම දක්වා විහිදෙන බෙන්ජමින්ට+ හිමි කොටස පොදු භූමියට දකුණින් පිහිටා තිබේ. 24  බෙන්ජමින්ගේ දේශ සීමාවට දකුණින් සිමියොන්ට+ හිමි කොටස පිහිටා තිබේ. එම කොටසද නැඟෙනහිර මායිමේ සිට බස්නාහිර මායිම දක්වා විහිදෙයි. 25  සිමියොන්ගේ දේශ සීමාවට දකුණින් ඉසකාර්ට+ හිමි කොටස පිහිටා තිබේ. එම කොටසද නැඟෙනහිර මායිමේ සිට බස්නාහිර මායිම දක්වා විහිදෙයි. 26  ඉසකාර්ගේ දේශ සීමාවට දකුණින් සෙබ්‍යූලන්ට+ හිමි කොටස පිහිටා තිබේ. එම කොටසද නැඟෙනහිර මායිමේ සිට බස්නාහිර මායිම දක්වා විහිදෙයි. 27  සෙබ්‍යූලන්ගේ දේශ සීමාවට දකුණින් ගාද්ට+ හිමි කොටස පිහිටා තිබේ. එම කොටසද නැඟෙනහිර මායිමේ සිට බස්නාහිර මායිම දක්වා විහිදෙයි. 28  මුළු දේශයේ දකුණු සීමාව වන්නේ ගාද්ට හිමි දේශයේ දකුණු සීමාවයි. එම දකුණු දේශ සීමාව තාමර්+ නම් ස්ථානයේ සිට මෙරිබාත්-කාදෙෂ්හි+ දිය පහර දක්වාද ඊජිප්තු නිම්නය+ දිගේ මහ මුහුද*+ දක්වාද විහිදී යයි. 29  “ඔබ මෙම දේශය ඊශ්‍රායෙල් ජාතියේ ගෝත්‍රවලට උරුමයක් සේ බෙදා දිය යුත්තේ එයාකාරයටයි.”+ එසේ පවසන්නේ විශ්වයේ පාලකයාණන් වන යෙහෝවා දෙවිය. 30  “පොදු භූමියේ තිබෙන නුවරේ උතුරු මායිම රියන් හාරදහස් පන්සියයකි.+ ඒ නුවර වටාම දොරටු පිහිටා තිබේ. 31  එම දොරටු නම් කර ඇත්තේ ඊශ්‍රායෙල් ගෝත්‍රවල නම්වලට අනුවය. උතුරු දෙසින් රූබෙන්, යූදා සහ ලෙවී යන නම්වලින් දොරටු තුනක් තිබේ. 32  “රියන් හාරදහස් පන්සියයක් දිග නුවරේ නැඟෙනහිර මායිම දිගේ යෝසෙප්, බෙන්ජමින් සහ දාන් යන නම්වලින් දොරටු තුනක් තිබේ. 33  “රියන් හාරදහස් පන්සියයක් දිග නුවරේ දකුණු මායිම දිගේ සිමියොන්, ඉසකාර් සහ සෙබ්‍යූලන් යන නම්වලින් දොරටු තුනක් තිබේ. 34  “රියන් හාරදහස් පන්සියයක් දිග නුවරේ බස්නාහිර මායිම දිගේ ගාද්, ආෂෙර් සහ නෆ්තලී යන නම්වලින් දොරටු තුනක් තිබේ. 35  “මෙම නුවරේ වටප්‍රමාණය රියන් දහඅටදහසකි. එතැන් පටන් එම නුවරට ‘යෙහෝවා දෙවි එහි වාසය කරයි’*+ යන නාමය තැබිය යුතුය.”

පාදසටහන්

එනම්, මධ්‍යධරණී මුහුද.
හෙබ්‍රෙව් බසින්, යෙහෝවා-ෂම්මාහ්.