එසකියෙල් 46:1-24

46  “විශ්වයේ පාලකයාණන් වන යෙහෝවා දෙවි පවසන්නේ මෙයයි. ‘ඇතුල් මළුවට නැඟෙනහිර දෙසින් පිහිටි+ ඇතුල් වීමේ ශාලාවේ දොරටුව වැඩ කරන දින හය පුරා+ වසා තැබිය යුතුය.+ එය විවෘත කළ යුත්තේ සබත් දවසේදී හා නව සඳ පායන දවසේදී පමණි.+  අධිපතියා පිටත මළුවේ සිට ඇතුල් මළුවට පිවිසෙන ශාලාවේ දොරටුවෙන් ඇතුල් වී එහි ආලින්දය හරහා ගොස් අනික් කෙළවරේ පිහිටි දොරටුව ළඟට පැමිණ+ එහි උළුවහු අසල සිටගෙන සිටිය යුතුය.+ එහිදී ඔහු රැගෙන එන දවන පූජාද හවුල් පූජාද පූජකයන් විසින් භාරගනු ලැබේ. ඉන්පසුව ඔවුන් ඒවා ඔප්පු කළ යුතුය. අධිපතියා දොරටුව ඉදිරියෙහි වැඳ වැටී+ හැරී යා යුතුය. එහෙත් දොරටුව සවස් වන තෙක් නොවැසිය යුතුය.  දේශයේ වෙසෙන ජනතාව සබත් දිනයේදී හා නව සඳ පායන දිනයේදී එම දොරටුව ඉදිරියේ යෙහෝවා දෙවි වන මට නමස්කාර කළ යුතුය.+  “‘සෑම සබත් දවසකදීම අධිපතියා බැටළු පැටවුන් හයදෙනෙකුව හා බැටළුවෙකුව ගෙනා යුතුය. ඔහු ගෙනා යුත්තේ කිසිම කැළැලක් නැති සතුන්ය. ඔහු ඒ සතුන්ව යෙහෝවා දෙවි වන මට දවන පූජාවක් ලෙස ඔප්පු කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.+  ඔහු සපයන බැටළුවා සමඟ ධාන්‍ය පූජාවක් ලෙස ඔප්පු කිරීමට ධාන්‍ය ඒපාවක්ද+ සෑම බැටළු පැටවෙකු සමඟම ධාන්‍ය පූජාවක් ලෙස තමාට දිය හැකි ධාන්‍ය ප්‍රමාණයක්ද+ තෙල්ද සැපයිය යුතුය. සෑම ධාන්‍ය ඒපාවකටම තෙල් හින මිනුමක් බැගින් ඔහු සැපයිය යුතුය.+  ඔහු නව සඳ පායන දවසේදීද+ නිකැළැල් බැටළුවෙකුව හා බැටළු පැටවුන් හයදෙනෙකුව ගෙනා යුතුය. මීට අමතරව ගව රැළෙන් ගත් නිකැළැල් වස්සෙකුවද ගෙනා යුතුය.+  ඔහු සපයන වස්සා සමඟ ධාන්‍ය ඒපාවක්ද බැටළුවා සමඟ ධාන්‍ය ඒපාවක්ද ධාන්‍ය පූජාවක් ලෙස සැපයිය යුතුය. බැටළු පැටවුන් සමඟ ඔහු තමාට දිය හැකි ධාන්‍ය ප්‍රමාණයක් සැපයිය යුතුය. ඒ සෑම ධාන්‍ය ඒපාවකටම තෙල් හින මිනුමක් බැගින්ද ඔහු සැපයිය යුතුය.+  “‘ඒ දේවල් සැපයීම සඳහා අධිපතියා+ පැමිණිය යුත්තේ පිටත මළුවට පිවිසෙන ශාලාවේ ආලින්දයේ සිටය. ඔහු පිටත් විය යුත්තේද එය හරහාමය.+  දේශයේ ජනතාව උත්සව සමයේදී යෙහෝවා දෙවි වන මට නමස්කාර කරන පිණිස පැමිණෙන විට,+ උතුරු දෙසින් පිහිටි ඇතුල් වීමේ ශාලාවෙන්+ පැමිණෙන අය පිටත් විය යුත්තේ දකුණු දෙසින් පිහිටි ඇතුල් වීමේ ශාලාවෙනි.+ දකුණු දෙසින් පිහිටි ඇතුල් වීමේ ශාලාවෙන් පැමිණෙන අය පිටත් විය යුත්තේ උතුරු දෙසින් පිහිටි ඇතුල් වීමේ ශාලාවෙනි. කිසිවෙකු තමා ඇතුල් වූ ශාලාවෙන්ම පිටත් නොවිය යුතුය. ඔවුන් ආපසු නොහැරී අනික් කෙළවරේ පිහිටි ශාලාවෙන් පිටත් විය යුතුය. 10  ඔවුන් ඇතුල් වන විට අධිපතියාද ඇතුල් විය යුතුය. ඔහු පිටත් විය යුත්තේ ඔවුන් පිටත්ව යන අවස්ථාවේදීය.+ 11  උත්සවයකදී+ හා උත්සව සමයකදී පූජාව වෙනුවෙන් සපයන වස්සා සමඟ ධාන්‍ය පූජාවක් ලෙස ධාන්‍ය ඒපාවක්ද බැටළුවා සමඟ ධාන්‍ය ඒපාවක්ද බැටළු පැටවුන් සඳහා තමාට දිය හැකි ධාන්‍ය ප්‍රමාණයක්ද අධිපතියා සැපයිය යුතුය. සපයන ඒ සෑම ධාන්‍ය ඒපාවකටම තෙල් හින මිනුමක් බැගින්ද ඔහු සැපයිය යුතුය.+ 12  “‘යෙහෝවා දෙවි වන මා වෙනුවෙන් දවන පූජාවක් හෝ හවුල් පූජාවක් සිය කැමැත්තෙන් ඔප්පු කිරීමටද අධිපතියාට හැක.+ ඔහු ඒ සඳහා පැමිණෙන විට ඇතුල් මළුවේ නැඟෙනහිර දෙසින් පිහිටි ඇතුල් වීමේ ශාලාවේ දොරටුව ඔහු වෙනුවෙන් විවෘත කළ යුතුය.+ ඔහු සබත් දවසේදී කළාක් මෙන් දවන පූජා හා හවුල් පූජා සඳහා සතුන් හා අවශ්‍ය අනිකුත් දේවල් සැපයිය යුතුය.+ ඔහු පිටත්ව ගිය පසු දොරටුව වසා දැමිය යුතුය.+ 13  “‘ඔබ දිනපතා යෙහෝවා දෙවි වන මට දවන පූජාවක් ඔප්පු කිරීම සඳහා අවුරුද්දක් වයසැති නිකැළැල් බැටළු පැටවෙකුව සැපයිය යුතුය.+ ඔබ සෑම උදෑසනකදීම එසේ කළ යුතුය. 14  සෑම උදෑසනකදීම එය සමඟ ධාන්‍ය පූජාවක්ද සැපයිය යුතුය. ඒ සඳහා සිහින් පිටි ඒපාවකින් හයෙන් කොටසක්ද ඒ මත ඉසීම සඳහා තෙල්ද ගෙනා යුතුය. එම තෙල් ප්‍රමාණය හින මිනුමකින් තුනෙන් එකක් විය යුතුය.+ යෙහෝවා දෙවි වන මට පුද කරන මෙම ධාන්‍ය පූජාව නොකඩවා සැපයිය යුත්තකි. 15  මෙසේ, ඔබ සෑම උදෑසනක් පාසාම බැටළු පැටවෙකුවද ධාන්‍ය පූජාවක්ද තෙල්ද සැපයිය යුතුය. එය නොකඩවා ඔප්පු කළ යුතු දවන පූජාවකි.’ 16  “විශ්වයේ පාලකයාණන් වන යෙහෝවා දෙවි පවසන්නේ මෙයයි. ‘අධිපතියාට අවශ්‍ය නම් තමාගේ සියලු පුත්‍රයන්ට උරුමයක් දිය හැක. එසේ දුන් උරුමය ඔහුගේ පුත්‍රයන්ට අයිති වන්නේය. එතැන් පටන් උරුම වූ එම දේ සදහටම ඔවුන්ට අයිති වනු ඇත. 17  ඔහුට අවශ්‍ය නම් තමාට උරුම වූ දෙයින් තම සේවකයෙකුටද යමක් දිය හැක. එය නිදහස ලැබෙන වසර+ දක්වා එම සේවකයාට අයිති වන්නේය. ඉන්පසුව එය අධිපතියාට නැවත භාර දිය යුතුය. එහෙත් ඔහුගේ උරුමයෙන් තම පුත්‍රයන්ට දුන් දේ එම පුත්‍රයන්ට සදහටම හිමි වනු ඇත. 18  එහෙත් ජනතාවට උරුම වී ඇති කිසිවක් අධිපතියා නොගත යුතුය. ඔවුන්ට හිමි ස්ථානවලින් ඔවුන්ව පන්නා නොදැමිය යුතුය.+ ඔහු තම පුත්‍රයන්ට උරුමයක් දිය යුත්තේ තමා සතු දෙයිනි. එවිට මාගේ ජනයා තමන්ට හිමි ස්ථානවලින් විසිර නොයන්නෝය.’”+ 19  එවිට ඔහු මාව උතුරු දෙසින් පිහිටි ශුද්ධ භෝජන ශාලා සංකීර්ණය අසලට ගෙනාවේය.+ මම පූජකයන්ට අයිති වූ මෙම භෝජන ශාලාවලට පිවිසෙන දොරටුවෙන් ඇතුල් වී ගොඩනැඟිලි දෙක මැද පිහිටි මාර්ගයට පිවිසුණෙමි.+ එම මාර්ගය කෙළවරේ එනම්, බටහිර පැත්තෙහි එක්තරා ස්ථානයක් වෙන් කර තිබුණේය. 20  ඔහු මට මෙසේ පැවසීය. “පූජකයන් වන්දි පූජා සහ පාප පූජා+ සඳහා පුද කරන සතුන්ගේ මස් තම්බන්නේ මෙතැනය.+ ධාන්‍ය පූජාව පුලුස්සන්නේද මෙතැනය.+ එසේ කරන්නේ ඒවා පිටත මළුවට ගෙන යෑම තහනම් නිසාය. එය තහනම් කර තිබෙන්නේ පූජකයන්ට පමණක් හිමි විය යුතු ශුද්ධ තත්වය එහි සිටින ජනතාවට නොලැබෙන පිණිසය.”+ 21  ඔහු ඊළඟට මාව පිටත මළුවට ගෙනැවිත් එහි කොන් හතර පසු කරගෙන යෑමට සැලැස්වීය. සෑම කොනකම කුඩා මළුවක් බැගින් පිහිටා තිබිණ. 22  මෙසේ, පිටත මළුවේ කොන් හතරෙහිම කුඩා මළු හතරක් තිබිණ. ඒවායේ දිග රියන් හතළිහක්ද පළල රියන් තිහක්ද විය. ඒ එක් එක් මළුව වටේට එක සමාන මිනුම් ඇති බිත්තියක් ඉදි කර තිබිණ. 23  ඒ බිත්තියේ ඇතුල් පැත්තෙහි, බිත්තියටම අල්ලා ගල්වලින් සෑදූ කුඩා බිත්තියක් වටේටම බැඳ තිබිණ. සතුන්ගේ මස් තැම්බීම සඳහා+ ස්ථාන වෙන් කර තිබුණේ එම කුඩා බිත්තියට යාබදවය. 24  එවිට ඔහු මට මෙසේ පැවසීය. “දේවමාලිගාවේ සේවකයන් ජනතාව පුද කරන සතුන්ගේ මස් තම්බන කාර්යය ඉටු කරන්නේ මෙම ස්ථානවලදීය.”+

පාදසටහන්