එසකියෙල් 42:1-20

42  ඔහු මාව උතුරු දෙසට ගෙන ගොස් පිටත මළුවට+ රැගෙන ආවේය.+ ඉන්පසුව ඔහු මාව දේවමාලිගාවට උතුරින් පිහිටි භෝජන ශාලා+ සංකීර්ණය ළඟට ගෙනාවේය. මෙම ශාලා සංකීර්ණය පිහිටා තිබුණේ උතුරු දෙසින් පිහිටි බිම් තීරයට+ සහ ඒ අසල පිහිටි ගොඩනැඟිල්ලට යාබදවය.  මෙම ශාලා සංකීර්ණයට ඇතුල් වීම සඳහා උතුරු දෙසින් දොරකඩක් තිබිණ. සංකීර්ණයේ දිග රියන් සියයක් විය. එහි පළල රියන් පනහකි.  භෝජන ශාලා සංකීර්ණය එකිනෙකට මුහුණ ලා ඇති තට්ටු තුනකින් යුත් ගොඩනැඟිලි+ දෙකකින් සමන්විතය. එම තට්ටුවල සඳලුතල පිහිටා තිබිණ. එක ගොඩනැඟිල්ලක් ඇතුල් මළුවේ පිහිටි රියන් විස්සක් පළල බිම් තීරය අසලද+ අනික් ගොඩනැඟිල්ල පිටත මළුවේ පිහිටි පහළ වේදිකාවට+ දකුණු දෙසින්ද පිහිටා තිබිණ.  මෙම ගොඩනැඟිලි දෙක මැදින් රියන් දහයක් පළල මාර්ගයක් දිව ගියේය.+ මෙම මාර්ගයට රියනක් පළල තවත් කුඩා මාර්ගයක් සම්බන්ධ කර තිබිණ. භෝජන ශාලාවල දොරටු තිබුණේ උතුරු දෙසට මුහුණ ලාය.  භෝජන ශාලාවල පළල පහළ තට්ටුවේ සිට උඩ තට්ටුව දක්වා ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වන ආකාරයට සාදා තිබිණ. ඒවා එලෙස සාදා තිබුණේ එක් එක් තට්ටුව සඳහා සාදා තිබුණු සඳලුතලයට ඉඩ සලසාගැනීම සඳහාය.  එක් ගොඩනැඟිල්ලකට තට්ටු තුන බැගින් තිබිණ.+ එම සංකීර්ණය තැනීමට මළුවල යොදා තිබුණාක් මෙන් කණු භාවිත කර තිබුණේ නැත. පහළ තට්ටුවේ සිට උඩම තට්ටුව දක්වා පළල ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වන ආකාරයට භෝජන ශාලා සාදා තිබුණේ ඒ නිසාය.  පිටත මළුවට යාබදව පිහිටි භෝජන ශාලා ගොඩනැඟිල්ලට සම්බන්ධ කර රියන් පනහක් දිග තාප්පයක් ගලින් බැඳ තිබිණ. එය ඉදි කර තිබුණේ දේවමාලිගාවට යාබදව තිබූ භෝජන ශාලා ගොඩනැඟිල්ලට සමාන්තරවය.  පිටත මළුවට යාබදව පිහිටි භෝජන ශාලා ගොඩනැඟිල්ලේ දිග රියන් පනහකි. එහෙත් එයට මුහුණ ලා පිහිටි දේවමාලිගාවට යාබදව තිබූ භෝජන ශාලා ගොඩනැඟිල්ලේ දිග රියන් සියයකි.  පිටත මළුවට යාබදව පිහිටි භෝජන ශාලා ගොඩනැඟිල්ලට නැඟෙනහිරින් තිබූ තාප්පය කෙළවරේ දොරටුවක් තිබිණ. පිටත මළුවේ සිට භෝජන ශාලා සංකීර්ණයට ඇතුල් වීම සඳහා භාවිත කළේ එම දොරටුවයි. 10  දේවමාලිගාවට දකුණින් තිබූ බිම් තීරයට+ සහ ඒ අසල පිහිටි ගොඩනැඟිල්ලට යාබදවද භෝජන ශාලා සංකීර්ණයක්+ පිහිටා තිබිණ. භෝජන ශාලාවල පළල, නැඟෙනහිර දෙසින් පිහිටි ගල් තාප්පයේ පළලට සමාන විය. 11  උතුරු දෙසින් පිහිටි භෝජන ශාලා සංකීර්ණයට සමානව+ එම සංකීර්ණය මැදින්ද මාර්ගයක් දිව ගියේය. එම භෝජන ශාලා සංකීර්ණයේ සැලැස්මද එහි දිග හා පළලද ඒවාට ඇතුල් වීම හා පිට වීම සඳහා තිබුණු දොරටුද උතුරු දෙසින් පිහිටි සංකීර්ණයට සමාන විය. 12  නැඟෙනහිර දෙසින් පිහිටි ගල් තාප්පයට යාබදව දිව ගිය මාර්ගය කෙළවරේ දොරටුවක් තිබිණ. එම දොරටුව භෝජන ශාලාවල දොරටුවලට සමාන විය. භෝජන ශාලා සංකීර්ණයට ඇතුල් වීම සඳහා භාවිත කළේ එම දොරටුවයි.+ 13  ඔහු මට මෙසේ පැවසීය. “දේවමාලිගාවට උතුරින් තිබෙන බිම් තීරය අසල ඇති ශාලා සංකීර්ණයත් එයට දකුණින් තිබෙන බිම් තීරය+ අසල ඇති ශාලා සංකීර්ණයත් ශුද්ධ භෝජන ශාලාවන්ය. ඒවා ශුද්ධ ශාලාවන් වන නිසා ඉතා ශුද්ධ පූජාවන් වන ධාන්‍ය පූජා, පාප පූජා සහ වන්දි පූජා තබන්නේ එහිය.+ යෙහෝවා දෙවි ඉදිරියේ සේවය කරන පූජකයන්+ පරිශුද්ධ පූජා අනුභව කරන්නේ එම ශාලාවලදීය.+ 14  දේවමාලිගාවේ සේවය කරන පූජකයෝ පිටත මළුවට යන්න කලින් ඔවුන්ගේ පූජක වස්ත්‍ර මාරු කළ යුතුය. ඒ වස්ත්‍ර ඔවුන් තබා යා යුත්තේ එම භෝජන ශාලාවලය.+ මන්ද ඒ වස්ත්‍ර ශුද්ධය. ඔවුන් සෙනඟ ඉදිරියට යන විට වෙනත් වස්ත්‍ර ඇඳිය යුතුය.”+ 15  දේවමාලිගාව හා ඒ අවට පිහිටි සියලු ගොඩනැඟිලි මැන අවසන් කළායින් පසු, ඔහු මාව නැඟෙනහිර දෙසින් පිහිටි ඇතුල් වීමේ ශාලාව මාර්ගයෙන් පිටතට ගෙන ගියේය.+ ඔහු පිටත ඇති ප්‍රදේශයද මැන්නේය. 16  ඔහු තම මිනුම් දණ්ඩෙන් මුළු දේවමාලිගා සංකීර්ණයේ නැඟෙනහිර මායිම මැන්නේය. එහි දිග දණ්ඩේ දිග මෙන් පන්සියයක් විය.+ 17  ඔහු එහි උතුරු මායිමද මැන්නේය. එහි දිගද දණ්ඩේ දිග මෙන් පන්සියයකි. 18  ඔහු එහි දකුණු මායිම මැන්න විට එහි දිගද දණ්ඩේ දිග මෙන් පන්සියයක් විය. 19  ඔහු බස්නාහිර මායිමටද ගියේය. එය මැන්න විට එහි දිගද දණ්ඩේ දිග මෙන් පන්සියයක් විය. 20  මෙසේ ඔහු පැති හතරම මැන්නේය. ඒ පැති හතරේ මායිම වටා පවුරක් ගොඩනඟා තිබිණ.+ පවුරේ දිග දණ්ඩේ දිග මෙන් පන්සියයක්ද පළල දණ්ඩේ දිග මෙන් පන්සියයක්ද විය.+ ඒ පවුර ඉදි කර තිබුණේ ශුද්ධ දෙයින් අපවිත්‍ර දේ වෙන් කරන පිණිසය.+

පාදසටහන්