එසකියෙල් 15:1-8

15  යෙහෝවා දෙවි මට තවදුරටත් පැවසුවේ මෙසේය.  “මනුෂ්‍ය පුත්‍රය, වනයේ වැඩෙන ගසකට වඩා මිදිවැලේ+ හෝ එහි ලීයේ හෝ යම් විශේෂත්වයක් ඇද්ද?  එයින් යම් වැඩකට ගත හැකි පොල්ලක්වත් කපාගත හැකිද? නැත්නම් යම් භාජන එල්ලා තැබීමට ඉන් ඇණයක්වත් සාදාගත හැකිද?  එය භාවිත කළ හැක්කේ ගින්නට දමන දර ලෙස පමණයි.+ ගින්නෙන් දැවී එය සම්පූර්ණයෙන්ම අඟුරු වී යයි.+ එවිට ඉන් කිසි ප්‍රයෝජනයක් ඇද්ද?  මිදිවැලක් හොඳින් වැවී තිබියදීත් එයින් කිසි ප්‍රයෝජනයක් ගත නොහැක. එසේනම් එය ගින්නෙන් දැවී සම්පූර්ණයෙන්ම අඟුරු වී ගිය පසු එයින් ප්‍රයෝජනයක් ගත හැකිද?”+  “එබැවින් විශ්වයේ පාලකයාණන් වන යෙහෝවා දෙවි මෙසේ පවසයි. ‘වනයේ ගස් අතරේ වැඩෙන මිදිවැලක් මා ගින්නට දමන්නා සේම යෙරුසලමේ වැසියන්වත් මම ගින්නට නියම කරන්නෙමි.+  මම ඔවුන්ට විරුද්ධව නැඟී සිටින්නෙමි.+ ඔවුන් කලින් ගින්නෙන් බේරුණත් දැන් ඔවුහු ගින්නෙන් දැවී යනු ඇත.+ මා ඔවුන්ට විරුද්ධව නැඟී සිටින විට මා යෙහෝවා දෙවි බව පිළිගන්න ඔබට සිදු වෙනවා ඇත.’”+  “‘ඔවුහු මට ද්‍රෝහි වූහ.+ ඒ නිසා මම දේශය පාළු ස්ථානයක් බවට පත් කරන්නෙමි.’+ මේ දේ පවසන්නේ විශ්වයේ පාලකයාණන් වන යෙහෝවා දෙවි වන මමය.”

පාදසටහන්