උත්පත්ති 5:1-32

5  ආදම්ගේ පෙළපත් වාර්තාව මෙයයි. දෙවි තමාගේම ගතිලක්ෂණ+ ඇතුව ආදම්ව සෑදුවේය.  දෙවි පුරුෂයෙකු සහ ස්ත්‍රියක වශයෙන්+ ඔවුන්ව සාදා+ ඔවුන්ට ආශීර්වාද කළේය. ඔහු ඔවුන්ව හැඳින්වූයේ මනුෂ්‍යයන්+ ලෙසය.  ආදම් අවුරුදු එකසිය තිහක් ජීවත් වූ පසු ඔහුගේ ස්වරූපයෙන්ම ඔහුට දාව පුතෙක් උපන්නේය. ආදම් ඔහුට සෙත්+ යන නම තැබුවේය.  සෙත් උපන් පසු ආදම් අවුරුදු අටසියයක් ජීවත් විය. ඒ කාලයේදී ඔහුට දාව පුත්‍රයෝද දූවරුද උපන්නෝය.+  ආදම් අවුරුදු නවසිය තිහක් ජීවත් වී මිය ගියේය.+  සෙත් අවුරුදු එකසිය පහක් ජීවත් වූ පසු ඔහුට දාව ඒනොෂ්+ උපන්නේය.  ඒනොෂ් උපන් පසු සෙත් තව අවුරුදු අටසිය හතක් ජීවත් විය. ඒ කාලයේදී ඔහුට දාව පුත්‍රයෝද දූවරුද උපන්නෝය.  සෙත් අවුරුදු නවසිය දොළහක් ජීවත් වී මිය ගියේය.  ඒනොෂ් අවුරුදු අනූවක් ජීවත් වූ පසු ඔහුට දාව කේනාන්+ උපන්නේය. 10  කේනාන් උපන් පසු ඒනොෂ් තව අවුරුදු අටසිය පහළවක් ජීවත් විය. ඒ කාලයේදී ඔහුට දාව පුත්‍රයෝද දූවරුද උපන්නෝය. 11  ඒනොෂ් අවුරුදු නවසිය පහක් ජීවත් වී මිය ගියේය. 12  කේනාන් අවුරුදු හැත්තෑවක් ජීවත් වූ පසු ඔහුට දාව මහලලෙල්+ උපන්නේය. 13  මහලලෙල් උපන් පසු කේනාන් තව අවුරුදු අටසිය හතළිහක් ජීවත් විය. ඒ කාලයේදී ඔහුට දාව පුත්‍රයෝද දූවරුද උපන්නෝය. 14  කේනාන් අවුරුදු නවසිය දහයක් ජීවත් වී මිය ගියේය. 15  මහලලෙල් අවුරුදු හැටපහක් ජීවත් වූ පසු ඔහුට දාව යාරද්+ උපන්නේය. 16  යාරද් උපන් පසු මහලලෙල් තව අවුරුදු අටසිය තිහක් ජීවත් විය. ඒ කාලයේදී ඔහුට දාව පුත්‍රයෝද දූවරුද උපන්නෝය. 17  මහලලෙල් අවුරුදු අටසිය අනූපහක් ජීවත් වී මිය ගියේය. 18  යාරද් අවුරුදු එකසිය හැටදෙකක් ජීවත් වූ පසු ඔහුට දාව ඒනොක්+ උපන්නේය. 19  ඒනොක් උපන් පසු යාරද් තව අවුරුදු අටසියයක් ජීවත් විය. ඒ කාලයේදී ඔහුට දාව පුත්‍රයෝද දූවරුද උපන්නෝය. 20  යාරද් අවුරුදු නවසිය හැටදෙකක් ජීවත් වී මිය ගියේය. 21  ඒනොක් අවුරුදු හැටපහක් ජීවත් වූ පසු ඔහුට දාව මෙතූසලා+ උපන්නේය. 22  මෙතූසලා උපන් පසු තව අවුරුදු තුන්සියයක් ජීවත් වූ ඒනොක් දිගටම සැබෑ දෙවි සමඟ ගමන් කළේය. ඒ කාලයේදී ඔහුට දාව පුත්‍රයෝද දූවරුද උපන්නෝය. 23  ඒනොක් ජීවත් වූ මුළු කාලය අවුරුදු තුන්සිය හැටපහක් විය. 24  ඒනොක් සැබෑ දෙවි+ සමඟ දිගටම ගමන් කළේය.+ පසුව දෙවි ඔහුව ගත්තේය. එබැවින් කිසිවෙකුට ඔහුව සොයාගන්න බැරි විය.+ 25  මෙතූසලා අවුරුදු එකසිය අසූහතක් ජීවත් වූ පසු ඔහුට දාව ලාමෙක්+ උපන්නේය. 26  ලාමෙක් උපන් පසු මෙතූසලා තව අවුරුදු හත්සිය අසූදෙකක් ජීවත් විය. ඒ කාලයේදී ඔහුට දාව පුත්‍රයෝද දූවරුද උපන්නෝය. 27  මෙතූසලා අවුරුදු නවසිය හැටනවයක් ජීවත් වී මිය ගියේය. 28  ලාමෙක් අවුරුදු එකසිය අසූදෙකක් ජීවත් වූ පසු ඔහුට දාව පුත්‍රයෙක් උපන්නේය. 29  ඔහු තම පුත්‍රයාට නෝවා*+ යන නම තබමින් මෙසේ කීවේය. “යෙහෝවා දෙවි භූමියට ශාප කළ නිසා අපි අද වන තුරුත් දුක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා.+ සමහරවිට මේ දරුවාගෙන්වත් අපිට සහනයක් ලැබේවි.” 30  නෝවා උපන් පසු ලාමෙක් තව අවුරුදු පන්සිය අනූපහක් ජීවත් විය. ඒ කාලයේදී ඔහුට දාව පුත්‍රයෝද දූවරුද උපන්නෝය. 31  ලාමෙක් අවුරුදු හත්සිය හැත්තෑහතක් ජීවත් වී මිය ගියේය. 32  නෝවා අවුරුදු පන්සියයක් ජීවත් විය. ඉන්පසු ඔහුට දාව ෂෙම්,+ හාම්+ සහ යාෆෙත්+ යන පුත්‍රයෝ උපන්නෝය.

පාදසටහන්

තේරුම, “විවේකය, සැනසීම.”