උත්පත්ති 1:1-31

1  පටන්ගැන්මේදී*+ දෙවි+ අහසත් පොළොවත්+ නිර්මාණය+ කළේය.  පොළොව හිස්ව, පාළුව තිබුණේය. මහා ජල කඳට+ ඉහළින් අන්ධකාරය විය. දෙවිගේ බලය ජලය+ මතුපිට ක්‍රියාත්මක වෙමින්+ තිබුණේය.  දෙවි, “මම ආලෝකය ඇති කරමි” යයි කීවේය.+ එවිට ආලෝකය ඇති විය.+  දෙවි ආලෝකය හොඳ බව දුටුවේය. ඉන්පසු දෙවි ආලෝකය හා අන්ධකාරය සඳහා වෙන වෙනම කාලවල් දෙකක් නියම කළේය.+  දෙවි ආලෝකය දවාල*+ කියාද අන්ධකාරය රාත්‍රිය+ කියාද හැඳින්වීය. සවස් විය. උදය විය. ඒ පළමුවන දවසය.  පසුව දෙවි, “ජලය දෙපැත්තට බෙදී යන සේ+ ඒ අතර අවකාශයක්+ සාදන්නෙමි” යයි කීවේය.  මෙසේ දෙවි තමා කිවූ ලෙසම අවකාශය සෑදුවේය. බෙදූ ජලය අවකාශයට ඉහළින්ද+ ඊට පහළින්ද සිටින සේ එය සෑදුවේය.  දෙවි අවකාශය අහස+ කියා හැඳින්වීය. සවස් විය. උදය විය. ඒ දෙවන දවසය.  දෙවි, “අහසට යටින් තිබෙන ජලය මම එක තැනකට රැස් කර වියළි බිම මතු වෙන්න සලස්වමි”+ කියාද පැවසුවේය. එය එසේ සිදු විය. 10  දෙවි වියළි බිම පොළොව+ කියාද එක තැනකට රැස් කළ ජලය මුහුද+ කියාද හැඳින්වීය. දෙවි එය හොඳ බව දුටුවේය.+ 11  දෙවි මෙසේද කීවේය. “මම තණකොළද බීජ සහිත පැළෑටිද+ ඒ ඒ බීජ වර්ගයට අනුව පල දරන ගස්ද+ පොළොව මත හටගන්න සලස්වමි.” එය එසේ සිදු විය. 12  මෙසේ පොළොවෙන් තණකොළද ඒ ඒ බීජ වර්ගයට අනුව බෝ වන පැළෑටිද පල දරන ගස්ද හටගත්තේය.+ දෙවි එය හොඳ බව දුටුවේය. 13  සවස් විය. උදය විය. ඒ තුන්වන දවසය. 14  දෙවි මෙසේද කීවේය. “දවාලත් රාත්‍රියත් වෙන් කරන පිණිස මම අහස්තලයෙහි ආලෝක වස්තූන් තබමි.+ ඒවා ඍතු, දවස් හා අවුරුදු වෙන් කර හඳුනාගැනීම සඳහා ලකුණු ලෙස ක්‍රියා කරන්නේය.+ 15  ඒ ආකාශ වස්තූන්ගෙන් පොළොවට ආලෝකයද ලැබෙන්නේය.”+ එය එසේ සිදු විය. 16  දෙවි ප්‍රධාන ආලෝක වස්තූන් දෙකක් සෑදුවේය. දවාලට එළිය ලබා දෙන* පිණිස විශාල ආලෝක වස්තුවද රාත්‍රියට එළිය ලබා දෙන පිණිස කුඩා ආලෝක වස්තුව හා තාරකාද සෑදුවේය.+ 17  මෙසේ පොළොවට ආලෝකය ලැබෙන පිණිස දෙවි ඒවා අහසෙහි තැබුවේය.+ 18  ආලෝකය සහ අන්ධකාරය වෙන් කරන පිණිසද දවාලටත් රාත්‍රියටත් එළිය ලබා දෙන* පිණිසද දෙවි එසේ කළේය.+ ඔහු එය හොඳ බව දුටුවේය.+ 19  සවස් විය. උදය විය. ඒ හතරවන දවසය. 20  එවිට දෙවි මෙසේ කීවේය. “ජලයේ පැතිර යන පිණිස මම නානාවිධ ජලජ ජීවීන්ව+ සාදමි. ඉහළ අහසෙහි පියාසර කරන පිණිසද මම ජීවීන්ව+ සාදමි.” 21  එවිට දැවැන්ත මුහුදු සතුන්වද+ වෙනත් ජලජ ජීවීන්වද+ දෙවි සෑදුවේය. ඒ ඒ වර්ගයට අනුව බෝ වන එම සතුන් ජලය පුරාම පැතිර ගියේය. පියාසර කරන සියලු ජීවීන්වද දෙවි සෑදුවේය. ඒ සියලු ජීවීහුද ඒ ඒ වර්ගයට අනුව බෝ වූහ.+ දෙවි එය හොඳ බව දුටුවේය. 22  දෙවි පියාසර කරන ජීවීන්ට, “බෝ වී වැඩි වෙන්න” කියා ආශීර්වාද කළේය. ජලජ ජීවීන්ටද, “බෝ වී වැඩි වෙමින් මුහුද පුරා පැතිර යන්න”+ යයි ඔහු කීවේය. 23  සවස් විය. උදය විය. ඒ පස්වන දවසය. 24  ඉන්පසු දෙවි මෙසේ කීවේය. “පොළොවේ+ ජීවත් වන පිණිස ඒ ඒ වර්ගයට අනුව බෝ වන ජීවීන්වද මම සාදමි. ඒ ඒ වර්ගයට අනුව බෝ වන හීලෑ+ සතුන්ද කුඩා*+ සතුන්ද වනමෘගයන්ද+ පොළොව මත බිහි වෙන්න සලස්වමි.” එය එසේ විය. 25  දෙවි පොළොවේ වනමෘගයන්වද හීලෑ සතුන්වද සියලු කුඩා සතුන්වද සෑදුවේය. ඒ සියලු සතුන් ඒ ඒ වර්ගයට අනුව බෝ වන ලෙස සෑදුවේය.+ දෙවි එය හොඳ බව දුටුවේය. 26  දෙවි මෙසේද කීවේය. “අප+ හා සමාන+ ගතිලක්ෂණ+ ඇතුව අපි මනුෂ්‍යයාව සාදමු. අපි මුහුදේ මත්ස්‍යයන්වද අහසේ පියාසර කරන ජීවීන්වද හීලෑ සතුන්වද ඔහු යටතේ තබමු. මුළු පොළොවද ඒ මත සිටින අන් සියලු සතුන්වද ඔහුට යටත් කර දෙමු.”+ 27  එවිට දෙවි මනුෂ්‍යයාව සෑදුවේය. දෙවි මනුෂ්‍යයාව සෑදුවේ ඔහුගේම ගතිලක්ෂණ ඇතුවයි.+ පුරුෂයෙකු සහ ස්ත්‍රියක වශයෙන් ඔවුන්ව සෑදුවේය.+ 28  තවද දෙවි ඔවුන්ට ආශීර්වාද කර+ මෙසේ කීවේය. “දරුවන් බිහි කර+ ගණනින් වැඩි වන්න. මුළු පොළොව පුරාම මනුෂ්‍යයන්ව පදිංචි කර එය රැකබලා ගන්න.+ පොළොව මත සිටින සියලු සතුන්වද මුහුදේ මත්ස්‍යයන්වද අහසේ පියාසර කරන ජීවීන්වද ඔබ යටතේ තබාගන්න.”+ 29  දෙවි මෙසේද කීවේය. “පොළොවේ සෑම තැනම වැඩෙන බීජ සහිත සියලු පැළෑටිද පල දරන සියලු ගස්ද+ මා ඔබට දී තිබේ. ඒවා ඔබට ආහාර පිණිස දෙන්නෙමි.+ 30  පොළොවේ සියලු වනමෘගයන්ටද අහසේ පියාසර කරන සියලු ජීවීන්ටද පොළොව මත සැරිසරන අනිකුත් සියලු ජීවීන්ටද ආහාර පිණිස මම සියලු පලා වර්ග දෙන්නෙමි.”+ එය එසේ සිදු විය. 31  ඉන්පසු දෙවි තමා සෑදූ සියල්ල දෙස බැලුවේය. ඒ සියල්ල ඉතා හොඳින්+ සාදා තිබුණු බව ඔහු දුටුවේය. සවස් විය. උදය විය. ඒ හයවන දවසය.

පාදසටහන්

මෙහි සඳහන් වන්නේ විශ්වයේ මූලාරම්භය ගැනයි.
මූ.අ., “දවස.” මෙහි සඳහන් වන්නේ සැන්දෑ වරුවේ කළුවර වැටීමට පෙර තිබෙන කාලය ගැනයි.
මූ.අ., “දවාල පාලනය කරන.”
මූ.අ., “රාත්‍රිය පාලනය කරන.”
මුල් භාෂාවේ භාවිත කර ඇති වචනය යොමු දක්වන්නේ මීයන්, උරගයන්, කෘමීන් ඇතුළු බඩ ගා යන සතුන්ටය.