Skip to content

බයිබලයේ තියෙන තොරතුරු සොයා බලන්න ඕන ඇයි? - සම්පූර්ණ වීඩියෝව

බයිබලයේ තියෙන තොරතුරු සොයා බලන්න ඕන ඇයි? - සම්පූර්ණ වීඩියෝව

ජීවිතයේ වැදගත් ප්‍රශ්නවලට බයිබලයෙන් පිළිතුරු දැනගන්න පුළුවන්.