යෞවනයන්

යොවුන් සිතේ ගැටලු

සමලිංගික ඇසුර ඇත්තටම වැරදිද?

සමලිංගික හැඟීම් තියෙන අයව පිළිකුල් කරන්න කියලා බයිබලයේ කියනවාද? සමලිංගික හැඟීම් තියෙන ක්‍රිස්තියානියෙක්ට දෙවියන්ව සතුටු කරන්න පුළුවන්ද?

කාටූන් චිත්‍රවලින් උගනිමු පාඩම්

දුමට පෙම් කරලා ජීවිතය පුච්චගන්න එපා!

දුම් බොන එක අද හුඟක් ජනප්‍රියයි. ඒත් ගොඩක් අය ඒක අත්හැරලා තියෙනවා. තව අය ඒ පුරුද්දෙන් ගොඩ එන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ ඇයි? දුම් බොන එකෙන් ඇත්තටම හානියක් වෙනවාද?

මේ පිටුව යටතේ ඇති කොටස්වල සඳහන් වෙන සමහර අයගේ නම් වෙනස් කරලා තියෙනවා.