Skip to content

පාඩම් පිටු

යෝසෙප් හා වෙනත් බයිබල් චරිත අතර තිබුණ සමානකම්

මෙය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. යෝසෙප් හා තවත් බයිබල් චරිත පහක් අතර තිබුණු සමානකම් මොනවද කියලා කියන්න.