Skip to content

Skip to secondary menu

යෙහෝවා දෙවිගේ සාක්ෂිකරුවන්

සිංහල

ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොත

සතිපතා බයිබලය කියවීමේ වැඩසටහන සහ අධ්‍යයනය කරන තොරතුරු ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොතේ තියෙනවා. මේක යෙහෝවා දෙවිගේ සාක්ෂිකරුවන් සතිපතා පවත්වන රැස්වීමක්.

 

දැක්ම
Grid
List

ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොත

2018 පෙබරවාරි 

ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොත සඳහා තොරතුරු

2018 පෙබරවාරි 

ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොත සඳහා තොරතුරු

2018 ජනවාරි 

ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොත

2018 ජනවාරි 

ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොත

ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොත

ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොත

ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොත සඳහා තොරතුරු

2017 ඔක්තෝබර් 

ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොත සඳහා තොරතුරු

2017 සැප්තැම්බර් 

ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොත

ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොත සඳහා තොරතුරු

2017 අගෝස්තු 

ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සහ දේවසේවය වැඩපොත