Olole evideo ziriho

Ebyabwinwe n’Abahamirizi ba Yehova

Abahamirizi ba Yehova banajire okwabo koshi lyo baleka Akanwa ka Nnamahanga kashumye entanya zabo, enderho zabo n’ebijiro byabo. Olole gurhi oko kwahûma oku kalamo kabo n’ak’abalungu babo.

EBYABWINWE

Ifunzo Liguma ly’Ebibliya Lyahikira Aha Gâba Mafunzo Manji

Abahamirizi ba Yehova b’e Guatémala baba n’obulyo b’okuyigiriza okuli kw’Ebibliya abantu bakaderha olulimi lw’eci Kekchi.

EBYABWINWE

Ifunzo Liguma ly’Ebibliya Lyahikira Aha Gâba Mafunzo Manji

Abahamirizi ba Yehova b’e Guatémala baba n’obulyo b’okuyigiriza okuli kw’Ebibliya abantu bakaderha olulimi lw’eci Kekchi.