Olole evideo ziriho

NSIKU 23, MWEZI GWA 10, 2020
KA HALI EBIHYAHYA

Olwimbo no. 122 Luyimbirwe n’Ecikundi Lukola Luhali

Olwimbo no. 122 Luyimbirwe n’Ecikundi Lukola Luhali

Olwimbo no. 122 lw’okuyimba n’izu lurhenzire omu citabu ‘Mwimbieni Yehova Kwa Shangwe’​—Korasi sasa.

Oyumvirhize olwimbo Mwimbieni Yehova Kwa Shangwe’​—Korasi sasa.