Emisole

AMADOSO EMISOLE ECIDOSA

Bulya Gurhi Oshinganine Okaja oku Ntimanano aha Nyumpa y’Entimanano?

Kabirhi omu mugobe, Abahamirizi ba Yehova banakaja aha bajirira entimanano zabo hahamagalwa Nyumpa y’Entimanano. Bici bijirwa aha Nyumpa y’Entimanano, na bunguke buhi wakaba nabo erhi wakajayo?