Olole evideo ziriho

Olole emyanzi erimwo

Ndi Wayandikisâgya Ebibliya?

Ndi Wayandikisâgya Ebibliya?

Erhi akaba abantu bo bayandikaga Ebibliya, bulya gurhi ehamagalwa “luderho lwa Nnamahanga”? (1 Abatesalonika 2:13) Gurhi Nnamahanga ajijire ly’abantu bayandika entanya zage?