Olole evideo ziriho

Olole emyanzi erimwo

Bici Byakarhuyemeza oku Ebibliya Enaderhe Okuli?

Bici Byakarhuyemeza oku Ebibliya Enaderhe Okuli?

Ebibliya edesire oku luba “luderho lwa Nnamahanga” na Nnamahanga “arhakarhebana.” (1 Abatesalonika 2:13; Tito 1:2) Ka kobinali ntyo erhi ciba citabu ciyunjwire ndibi z’abantu?