Olole evideo ziriho

Abahamirizi ba Yehova

Select language Mashi

Ebibliya oku Enterneti

Osome Ebibliya oku Enterneti erhi orhole emyanzi y’okuyumvirhiza. Ebibliya Empindulo y’Igulu Lihyahya (erhali omu Mashi) eri Bibliya erhagwerhi magosa na ndembu okusoma. Ekola ecapirwe ngumana erhi luhande omu ndimi kulusha 100. Ebibliya kulusha milioni 170 zikola zigabirwe abantu.

Orhubabalire, Ebibliya "Mpindulo y'Igulu Lihyahya" erhali omu lulimi lwawe. Rhukuhunyire ocishoge olundi lulimi.

Wanabona eyindi myanzi muli olu lulimi kw'ezi paje: