မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ယေရှု

ယေရှုဟာ ဘယ်သူလဲ။

ယေရှုကို ဘုရားသခင်ရဲ့ သားလို့ ဘာကြောင့် ခေါ်သလဲ

လူသားတွေ သားသမီး ရသလို ဘုရားသခင်လည်း သားသမီး ရတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ယေရှုက ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ သား ဖြစ်သလဲ။