မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဘုရားသခင်

ဘုရားသခင်က ဘယ်သူလဲ။

ဘုရား တကယ်ရှိသလား

ကျမ်းစာမှာ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းရင်း ၅ ခုအကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာ ဘာလဲ

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ဘုရားရဲ့ “လက်တော်” အနေနဲ့ ဖော်ပြထားတာ ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။