မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ဆင်းရဲဒုက္ခ

ဆင်းရဲခက်ခဲမှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း

သေချင်တယ်—ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေချင်စိတ် ပေါ်လာတဲ့အခါ ကျမ်းစာက ကူညီပေးနိုင်သလား

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေချင်နေသူအတွက် ဘယ်လက်တွေ့ကျ ကျမ်းစာအကြံပြုချက် ရှိသလဲ။

နာတာရှည်ရောဂါကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာမှာ သမ္မာကျမ်းစာက ကူညီပေးနိုင်သလား။

ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ နာတာရှည်ရောဂါကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာမှာ အကူအညီရနိုင်တဲ့ အချက်သုံးချက်ကို လေ့လာကြည့်ပါ။