ဘုရားကို ချီးမွမ်းဝတ်ပြုဖို့ သုံးတဲ့ တေးဂီတ

ယေဟောဝါဘုရားကို ချီးမွမ်းဝတ်ပြုဖို့ တေးသီချင်းတွေကို ဖွင့်နားထောင်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ် ကူးယူပါ။ အဆို၊ သံစုံ၊ တူရိယာ တေးသံတွေ ကူးယူနိုင်ပါပြီ။