Molongo ti ambeti ti Bible *

Iri ti mbeti ni

(A-) wasungo ni

Ngoi so ahunzi ti sû ni

Genèse

Moïse

1513 K.N.E

Exode

Moïse

1512 K.N.E

Lévitique

Moïse

1512 K.N.E

Nombre

Moïse

1473 K.N.E

Deutéronome

Moïse

1473 K.N.E

Josué

Josué

1450 t. K.N.E

aJuge

Samuel

1100 t. K.N.E

Ruth

Samuel

1090 t. K.N.E

1 Samuel

Samuel; Gad; Nathan

1078 t. K.N.E

2 Samuel

Gad; Nathan

1040 t. K.N.E

1 aGbia

Jérémie

580 K.N.E

2 aGbia

Jérémie

580 K.N.E

1 Chronique

Esdras

460 t. K.N.E

2 Chronique

Esdras

460 t. K.N.E

Esdras

Esdras

460 t. K.N.E

Néhémie

Néhémie

n. 443 K.N.E

Esther

Mardochée

475 t. K.N.E

Job

Moïse

1473 t. K.N.E

Psaume

David na ambeni zo

460 t. K.N.E

aProverbe

Salomon; Agur; Lémuel

717 t. K.N.E

Zo-ti-fa-tene

Salomon

k. 1000 K.N.E

Bia ti Salomon

Salomon

1020 t. K.N.E

Ésaïe

Ésaïe

n. 732 K.N.E

Jérémie

Jérémie

580 K.N.E

Toto ti Jérémie

Jérémie

607 K.N.E

Ézéchiel

Ézéchiel

591 t. K.N.E

Daniel

Daniel

536 t. K.N.E

Osée

Osée

n. 745 K.N.E

Joël

Joël

820 t. K.N.E (?)

Amos

Amos

804 t. K.N.E

Abdias

Abdias

607 t. K.N.E

Jonas

Jonas

844 t. K.N.E

Michée

Michée

k. 717 K.N.E

Nahum

Nahum

k. 632 K.N.E

Habakuk

Habakuk

628 t. K.N.E (?)

Sophonie

Sophonie

k. 648 K.N.E

Aggée

Aggée

520 K.N.E

Zacharie

Zacharie

518 K.N.E

Malachie

Malachie

n. 443 K.N.E

Matthieu

Matthieu

41 t. N.E

Marc

Marc

60-​65 t. N.E

Luc

Luc

56-​58 t. N.E

Jean

Bazengele Jean

98 t. N.E

Kusala

Luc

61 t. N.E

aRomain

Paul

56 t. N.E

1 aCorinthien

Paul

55 t. N.E

2 aCorinthien

Paul

55 t. N.E

aGalate

Paul

50-​52 t. N.E

aÉphésien

Paul

60-​61 t. N.E

aPhilippien

Paul

60-​61 t. N.E

aColossien

Paul

60-​61 t. N.E

1 aThessalonicien

Paul

50 t. N.E

2 aThessalonicien

Paul

51 t. N.E

1 Timothée

Paul

61-​64 t. N.E

2 Timothée

Paul

65 t. N.E

Tite

Paul

61-​64 t. N.E

Philémon

Paul

60-​61 t. N.E

aHébreu

Paul

61 t. N.E

Jacques

Jacques (Ita ti Jésus)

k. 62 N.E

1 Pierre

Pierre

62-​64 t. N.E

2 Pierre

Pierre

64 t. N.E

1 Jean

Bazengele Jean

98 t. N.E

2 Jean

Bazengele Jean

98 t. N.E

3 Jean

Bazengele Jean

98 t. N.E

Jude

Jude (Ita ti Jésus)

65 t. N.E

Apocalypse

Bazengele Jean

96 t. N.E

Kete tënë: Ti ambeni mbeti ni, a hinga nzoni ape iri ti zo wala azo so asû ni nga ngoi so a hunzi ti sû na ni. Tongana mo bâ n. aye ti tene “na peko ti” tongana mo bâ k. aye ti tene “kozo na” nga tongana mo bâ t. aye ti tene “tongaso.”

^ par. 2 Mbeti so afa akete buku 66 ti Bible na molongo ni tongana ti so a sara ni na yâ ti atraduction ti Bible. A yeke na popo ti ngu 300 ti si na ngu 400 la a leke abuku ti Bible na molongo ni so.