Ndokoni pa mphangwa

Kusanduka Kwa Pinthu na Kucitwa Kwa Pinthu

Aphale na Atsikana Akulonga Thangwi Idaacitisa Kukhulupira Mulungu

Mu vidyu ino ya mphindi zitatu, aphale na atsikana asalonga pidaacitisa kukhulupira kuti alipo Nciti wa pyonsene.

Ndisakhulupira Kusanduka kwa Pinthu?

Kodi ndi mafokotozero api anabveka mwadidi?