Kodi siensiya isabverana na Bhibhlya? Bhibhlya ingalonga pinthu pya siensiya, pisakhala pinthu pyandimomwene? Onani kuti dziko isapangizanji, pontho onani pinalonga asientista anapfundza pya dziko.