Ndokoni pa mphangwa

Kuleri na Kupfundza Bhibhlya

Bible Study

Thangwi Yanji Mphyakufunika Kubvesesa Bhibhlya?

Anthu azinji asalemedza bukhu ineyi mbwenye nkhabe kudziwa kuti inaaphindulisa tani.