Ndokoni pa mphangwa

Aphale na Atsikana Anango Asalonganji Thangwi ya

Mitokondzi

Mitokondzi

Aphale awiri na ntsikana m’bodzi akulonga thangwi ya maphindu na ngozwi zakuphatisira mitokodzi.