Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU | IZAIYA 34-37

Ezekiya Apaswa Nkhombo Thangwi Yakukhulupirika Kwace

Ezekiya Apaswa Nkhombo Thangwi Yakukhulupirika Kwace

Mambo Senakeribu wa ku Sirya atuma Rabhisaki toera kuenda ku Yerusalemu kadziwisa anthu kuti angakhonda kuperekeka nzinda unazungulirwa. Asirya alonga mafala mazinji akuthusa toera kucitisa kuti Ayuda aperekeke.

  • Akhali akucepa. Ejito nee anakwanisa kukuphedzani.Iza. 36:6

  • Kupenula. Yahova nee anakuphedzani kunkhondo thangwi iye aipirwa na imwe.Iza. 36:7, 10

  • Kuthuswa. Imwe nee munakwanisa kuwina pakuthimbana na anyankhondo amphambvu a Asirya.Iza. 36:8, 9

  • Mayesero. Mungaperekeka kwa Asirya munadzakhala na umaso wadidi.Iza. 36:16, 17

Ezekiya apangiza kuti akhali na cikhulupiro cakuwanga kwa Yahova

Iza. 37:1, 2, 14-20, 36

  • Iye acita pikhakwanisa iye toera kutsidzikiza nzinda

  • Iye aphembera kwa Yahova toera kutsidzikizwa, pontho aphemba mbumba toera icitembo pibodzi pyene

  • Yahova apasa nkhombo Ezekiya thangwi yakukhulupirika kwace mbatuma anju m’bodzi toera kupha anyankhondo a Asirya akukwana 185.000 namasiku mabodzi