Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU | YEREMIYA 12-16

Dzindza ya Israeli Yaduwala Yahova

Dzindza ya Israeli Yaduwala Yahova

Yeremiya akhadapaswa basa yakunentsa yakuti mbidapangiza kuti Yahova akhali dzololo toera kufudza nzinda wa Yuda na Yerusalemu wakuti ukhali wakudzikuza kakamwe.

Yeremiya agula bhande peno sintu ya muli

Yer. 13:1, 2

  • Bhande yakumangwa ncunu ikhaimirira uxamwali wakuwanga pakati pa Yahova na mbumba

Yeremiya akwata bhande mbaenda nayo ku Nkulo wa Eufrate

Yer. 13:3-5

  • Iye akwata bhande mbaibisa m’phako ya mwala, buluka penepo mbabwerera ku Yerusalemu

Yeremiya abwerera ku Nkulo wa Eufrate toera kakwata bhande

Yer. 13:6, 7

  • Bhande peno sintu ikhadabvunda

Mudamala Yeremiya kucita basa yace Yahova afokotoza kuti basa ineyi ikhaimiriranji

Yer. 13:8-11

  • Kubvera na ntima onsene kwa Yeremiya ku pinthu pyakuti pikhaoneka ninga pyakusowa basa kukhali kwakufunika mu kuwangisira kwa Yahova toera kukhuya mitima ya anthu