Mat. 24:39

Anthu azinji lero asaikha pinthu pyakumanungo pa mbuto yakutoma, mbaikha pinthu pyauzimu pa mbuto yaciwiri. Kodi Akristu akuti ali maso mwauzimu asapangiza tani kuti ndi akusiyana na anthu a dziko munjira inaona iwo . . .

  • xikola ya ku dziko?

  • ubalangazi?

  • basa?

  • pinthu pyakumanungo?