Tisri 455 M.N.W.

8:1-18

  1. Panango ndi mu ndzidzi unoyu udapanga Nehemiya mbumba kuti igumanyikane toera kucita ulambiri wandimomwene

  2. Mbumba yatsandzaya kakamwe

  3. Misolo ya mabanja yagumanyikana toera kupfundza kuti inatowezera tani mwadidi Mwambo wa Mulungu

  4. Mbumba yakhunganyika toera kucita Phwando ya Misasa yakutsandzayisa kakamwe