Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Alongo akuphatisira bruxura Bverani Mulungu ku Indoneziya

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Madzalo 2016

Maperekero Aumboni

Maonero toera kugawira revista Despertai! na bruxura Bverani Mulungu. Phatisirani pitsandzo toera kulemba maperekero anu aumboni.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Nehemiya Akhafuna Ulambiri Wandimomwene

Dingani kuwangisira kwace toera kumanga papswa malinga a Yerusalemu na kuendesa kutsogolo ulambiri wandimomwene. (Nehemiya 1-4)

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Nehemiya Akhali Muyang’aniri Wakupambulika

Iye aphedza Aisraele toera kukhala akutsandzaya mu ulambiri wandimomwene. Onani pyakucitika mu Yerusalemu mu ndzidzi wa Tisri 455 M.N.W. (Nehemiya 8:1-18)

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Alambiri Akukhulupirika Asaphedzera Masasanyiro a Mulungu

Mu ntsiku za Nehemiya, Mbumba ya Yahova yaphedzera na ntima onsene ulambiri wandimomwene munjira zakusiyana-siyana. (Nehemiya 9-11)

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Umaso Wakutsandzayisa Kakamwe

Aphale na atsikana mu gulu ya Yahova ali na miyai mizinji toera kukhala na umaso wakutsandzayisa. Phatisirani mibvundzo toera kudinga vidyu.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Pinapfundza Ife Kubulukira Kwa Nehemiya

Onani phinga ya Nehemiya toera kutsidzikiza ulambiri wandimomwene. (Nehemiya 12-13)

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Cemerani Anthu Onsene a n’Cisa Canu Toera Agumanike Pa Cikumbuso!

Maperekero aumboni a ncemerero wa Cikumbuso ca 2016. Citani pyonsene pinafunika toera kukulisa cifuno cidapangiza anthu.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Estere Atsidzikiza Mbumba ya Mulungu

Onani cipapo cace cakupambulika toera kutsidzikiza mbumba ya Yahova. (Estere 1-5)