Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Njira Toera Kuphatisira JW Library

Njira Toera Kuphatisira JW Library

PA PFUNDZIRO:

  • Lerini Bhibhlya na lemba ya ntsiku

  • Lerini Anuário, marevista na mabukhu anango. Phatisirani programu yakuti marcador

  • Khunganyikani misonkhano ya mpingo, pontho ikhani cidzindikiro m’matawiro

  • Onani mavidyu

PA MISONKHANO:

  • Sakani malemba analongwa na nyakucita nkhani. Phatisirani khundu yakuti histórico toera kubwerera pontho pa lemba ineyi

  • Mbuto mwakubweresa mabukhu mazinji akudhindwa pa misonkhano, phatisirani ntokodzi wanu wa m’manja peno thabuleti toera kutowezera makhundu akusiyana-siyana na kuimba nyimbo. JW Library iri na nyimbo zipswa zakuti nkhabe gumanika m’bukhu yathu ya nyimbo

MU UTUMIKI:

  • Pangizani munthu anapangiza cifuno cinthu mu JW Library na mphedzeni toera kubhaxari programu ineyi na mabukhu mu ntokodzi wace wa m’manja peno thabuleti

  • Phatisirani khundu yakuti buscar toera kugumana vesi ya Bhibhlya. Khala fala inasaka imwe nee isagumanika mu Tradução do Novo Mundo yakusasanyirwa papswa, fungulani Bíblia com Referências na sakani pontho fala ineyi

  • Pangizani vidyu. Khala mwanaciro nyumba ali na anapiana, munakwanisa kupangiza ibodzi mwa mavidyu Khalani Xamwali Wa Yahova. Peno munakwanisa kupangiza vidyu Thangwi Yanji Tisafunika Kupfundza Bhibhlya? toera kukulisa cifuno cakupfundza Bhibhlya. Khala munthu asalonga cilongero cinango, mpangizeni vidyu n’cilongero cace

  • Pangizani munthu lemba n’cilongero cinango, mukuphatisira Bhibhlya idabhaxari imwe kale. Ndokoni pa lemba, pfinyani vesi, buluka penepo onani kuti yathumburuzwa tani m’pilongero pinango