Yahova asafuna kuti titsandzaye na basa yathu mbatipfundzisa kuti tinacita tani pyenepi. Munthu anakwanisa kutsandzaya na basa khala asaicita mwakukomerwa.

Munakwanisa kutsandzaya na basa yanu . . .

Koel. 3:13; 4:6

  • mungakulisa maonero akulinganira

  • munganyerezera kuti basa yanu isaphedza tani anango

  • mungawangisira m’basa yanu, mbwenye mungakotoka, khalani na ndzidzi wakucedza na banja yanu na kulambira Mulungu