ONANI
Text
Image

(Yoele 2:7)

 1. 1. Ndifedi anyankhondo

  A M’lungu wathu.

  Dyabo asatitcinga,

  Mbwenye tinawina.

  Mwakukhulupirika

  Timwaze mphangwa.

  Ife tasankhula

  Kukhonda gopa.

  (KORO)

  Ndifedi anyankhondo,

  Tipange anthu:

  ‘Umambo wa M’lungu

  Uli kutonga.’

 2. 2. Yahova atituma

  Saka mabira

  Ale adataika

  Na anathabuka.

  Tiawangise, pontho

  Tiacemere

  Kuti abwerembo

  Ku misonkhano.

  (KORO)

  Ndifedi anyankhondo,

  Tipange anthu:

  ‘Umambo wa M’lungu

  Uli kutonga.’

 3.  3. Ndifedi anyankhondo,

  Tibvere Yezu.

  Tikhalembo dzololo,

  Akukhunganyika.

  Ticite mpholemphole

  Tileke kugwa.

  Pa ngozwi tikhonde

  Bwerera nduli.

  (KORO)

  Ndifedi anyankhondo,

  Tipange anthu:

  ‘Umambo wa M’lungu

  Uli kutonga.’