ONANI
Text
Image

(Izaiya 43:10-12)

 1. 1. Anthu asalambira

  Alungu akucitwa.

  Mbwenye ndi Yahova

  Wandimomwene.

  Alungu authambi

  Nkhabe ona ntsogolo.

  Kualambira nkhabe phindu,

  Thangwi iwo nkhabe mphambvu.

  (KORO)

  Pinalonga Yahova

  Pisakwanirisika.

  Ndifedi Mboni za Yahova,

  Tisalonga pya iye.

 2. 2. Tisadziwisa dzina

  Na mbiri ya Mulungu,

  Mbatidziwisambo

  Umambo wace.

  Anthu anadzadziwa

  Mulungu, mbasudzulwa.

  Anatibvera anabwera

  Mbalambirambo Mulungu.

  (KORO)

  Pinalonga Yahova

  Pisakwanirisika.

  Ndifedi Mboni za Yahova,

  Tisalonga pya iye.

 3.  3. Umboni usakuza

  Mulungu na dzinace.

  Usacenjezambo

  Anyakuipa.

  Ale anatcunyuka

  Anadzalekererwa.

  Mbadzakhalambo na ntendere

  Na cidikhiro cadidi.

  (KORO)

  Pinalonga Yahova

  Pisakwanirisika.

  Ndifedi Mboni za Yahova,

  Tisalonga pya iye.