ONANI
Text
Image

(Mateo 22:37)

 1. 1. Yahova, Ntongi Wankulu,

  Ndisafuna kukubverani.

  Ndimwe basi wakuthema,

  Ndinalambira imwe basi.

  Ndinabvera mitemo yanu

  Inabuluka kwa imwe.

  (KORO)

  Yahova, imwe mwathema

  Lambirwa na ntima onsene.

 2. 2. Dziko, mwezi na nyenyezi

  Pisasimba imwe Babathu.

  Ndisafunambo kukhala

  Munthu wakukhulupirika.

  Ndinatumikira Mulungu

  Na mphambvu yanga yonsene.

  (KORO)

  Yahova, imwe mwathema

  Lambirwa na ntima onsene.