ONANI
Text
Image

(Mateo 24:13)

 1. 1. Bhibhlya isatiwangisa

  Kuti tipirire.

  Pinatipfundzisa iyo

  Ndi pyandimomwenedi.

  Tisafunika pirira

  Mpaka fika kunkhomo.

  Tipitirize dzololo

  Ngakhale m’mayesero.

 2. 2. Pitirizani kufuna

  Yahova Mulungu,

  Mwakukhonda tsalakana

  Mungakhala pa nyatwa.

  Mungayeserwa lekani

  Kudzabwerera nduli.

  Munaphedzwa na Yahova

  Toera mupirire.

 3.  3. Onsene anapirira

  Anapulumuswa.

  Madzinawo analembwa

  Mu bukhu ya umaso.

  Pangizani kupirira

  M’mabasanu onsene.

  Toera mudzatsandzaye

  Na nkhombo za Yahova.