ONANI
Text
Image

(Eksodo 34:6, 7)

 1. 1. Yahova M’lungu, ndimwe wankulu,

  Mwathemadi kusimbwa.

  Ndimwe waudziwisi.

  Ndimwe Mulungu kwenda na kwenda,

  Ndimwe wakulungama.

 2. 2. Babathu, musatitsalakana,

  Ngakhale ndife pfumbi,

  Musabva maphembero.

  Musatiphedza, kutipfundzisa

  Na kutitsogolera.

 3. 3. Pinthu pyonsene pikusimbeni.

  Na fala yathu, ife

  Tinakukuzanidi.

  Yahova M’lungu, imwe mwathema.

  Bveserani falathu.