ONANI
Text
Image

(Jwau 14:27)

 1. 1. Mulungu wantendere,

  Ndiye Yahova.

  Anadzamalisadi

  Nkhondo zonsene.

  Mwanace, Yezu Kristu

  Ndi wantendere.

  Angadzamenya nkhondo,

  Anadzawina.

 2. 2. Malongero anthonga,

  Ife tasiya.

  Tasiya kuidana

  Mbatifunana.

  Tiri pa ntendere na

  Anthu onsene,

  Tikhale antendere

  Ninga mabira.

 3. 3. Ntendere ndi nkhombo ya

  Mulungu wathu.

  Tisafunika bvera

  Mitemo yace.

  Tipangize ntendere

  Mpaka Umambo

  Ubwerese ntendere

  N’dziko yonsene.