ONANI
Text
Image

(Luka 11:13)

 1. 1. Yahova ndimwe Baba wantsisi,

  Wankulu kupita ntimathu.

  Musatiphedza mu nyatwa zathu,

  Mukuphatisira nzimu wanu.

 2. 2. Baba Yahova, tisadodoma

  Thangwi ndife anyakudawa.

  Ife tikuphemba nzimu wanu

  Kuti tifambe munjira zanu.

 3. 3. Tingatsukwala na tinganeta,

  Mphambvu yanu inatiphedza.

  Tipaseni nzimu wakucena

  Kuti tikwanise kupembera.