ONANI
Text
Image

(Machitiro 17:7)

 1. 1. Yahova asatambira alendo.

  Asatsalakana anthu onsene.

  Asapasa anthu

  pinafuna iwo,

  Ninga madzi, dzuwa na muya.

  Tingapangiza ntsisi kuna anthu,

  Tisatowezera Mulungu wathu.

  Babathu Yahova

  anadzatsandzaya,

  Mbatipasa nkhombo zizinji.

 2. 2. Kuphedza anthu ndi cinthu cadidi,

  Tinadzaona maphindu adidi.

  Maseze akhale

  a dziko inango

  Tisafunika kuaphedza.

  Titambire alendo ninga Lidhya.

  Mbatiapasa pinafuna iwo.

  Babathu Yahova

  nkhabe kuduwala,

  Thangwi tiri kuntowezera.