Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Março 2018

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera sumana 30 ya Abril mpaka 3 ya Junho ya 2018.

Ubatizo Ndi Cinthu Cakufunika Kakamwe Kwa Akristu Andimomwene

Kodi Bhibhlya isapfundzisanji thangwi ya ubatizo? Munthu asafunika kucitanji mbadzati kubatizwa? Pontho thangwi yanji anyakubala Acikristu asafunika kupfundzisa Bhibhlya anawo na anango toera kukhala na cifuno cakubatizwa?

Anyakubala, Musaphedza Mwananu Toera Kuthambaruka Mpaka Kubatizwa?

Anyakubala Acikristu asafunika kukhala na cinyindiro cipi anawo mbadzati kubatizwa?

Kutambira Alendo Ndi Kwakufunika Kakamwe!

Thangwi yanji Bhibhlya isakulumiza Akristu toera kukhala akutambira alendo? Ndi miyai ipi iri na ife toera kutambira alendo? Thangwi yanji nee tisafunika kutawirisa cinthu consene kuticimwanisa kutambira alendo?

Kulanga Ndi Cipangizo ca Ufuni wa Mulungu

Tinapfundzanji kubulukira kwa ale adalangwa na Mulungu kale? Pontho pakulanga anango, tinatowezera tani citsandzo ca Yahova?

‘Tawirani Kulangwa Toera Mukhale Andzeru’

Yahova asatipfundzisa tani toera kulangika tekha? Pontho ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife tingatawira kulangwa mu mpingo Wacikristu?