Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Janeiro 2018

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera sumana 26 ya Fevereiro mpaka 1 ya Abril ya 2018.

‘Iye Asapasa Mphambvu Anthu Akuneta’

Nakuti kumala kuli cifupi, tisadikhira kuti umaso unapitiriza kunentsa kakamwe. Lemba ya caka ca 2018 isatikumbusa toera kudikhira ciphedzo ca Yahova.

Kugumanyikana Kwakutsandzayisa pa Cikumbuso

Kodi Cikumbuso cisaphedza tani atumiki a Mulungu toera kukhala akuphatana? Tinadzacita lini Cikumbuso cakumalisa?

Thangwi Yanji Kupasa Pinthu Ule Wakuti Ali na Pyonsene?

Njira ibodzi inapangiza ife ufuni wathu kwa Mulungu ndi kumpasa pinthu pyathu. Ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife tingasimba Yahova na pinthu pyathu pyadidi?

Ndi Ntundu Upi wa Ufuni Usabweresa Kutsandzaya Kwandimomwene?

Kusiyanisa kufuna Mulungu na ufuni unalongwa pa 2 Timoti 3:2-4 kunatiphedza toera kudingika tekha na kukulisa makhaliro anabweresa kutsandzaya kwandimomwene.

Onani Kusiyana Kwa Makhaliro a Anthu

Ndi makhaliro api anapangizwa na anthu lero akuti ndi akusiyana na makhaliro ali na atumiki a Mulungu?