Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 14

Ndi Mapfundziro Api Anaperekwa kwa Apainiya?

Ndi Mapfundziro Api Anaperekwa kwa Apainiya?

Estados Unidos

Xikola ya Gileade, ku Patterson, Nova York

Panama

Mboni za Yahova zatoma kale kupereka cipfundziso Cacikristu. Maxikola akupambulika asaperekwa kwa ale anaphatisira ndzidzi wawo m’basa ya ndzidzi onsene yakumwaza mphangwa za Umambo toera ‘akwanise kucita mwadidi utumiki wawo.’—2 Timoti 4:5.

Xikola ya Basa ya Upainiya. M’bale peno mulongo angamala caka cibodzi m’basa ya upainiya, asalembeswa pa xikola ya ntsiku zitanthatu yakuti panango inacitwa pa Nyumba ya Umambo cifupi na cisa cawo. Cifuniro ca xikola ineyi ndi kuphedza mpainiya toera kukulisa uxamwali wace na Yahova, kupembera m’makhundu onsene a utumiki na kupitiriza m’basa ineyi mwakukhulupirika.

Xikola ya Amwazi Mphangwa a Umambo. Xikola ineyi ya nthanda ziwiri yakhunganywa toera kupfundzisa apainiya a maluso, akuti ali dzololo toera kusiya cisa cawo mbatumikira ku mbuto zinafunika iwo. Mu kutowezera citsandzo ca M’mwazi Mphangwa wankulu adatumikira pa dziko yapantsi, Yezu Kristu, iwo asalonga mafala ninga awa: “Ine pano ndinenda! Nditumeni!” (Izaiya 6:8; Jwau 7:29) Kuenda ku cisa cakutali kusaphemba kupfundza kukhala na umaso wakululupa kakamwe. Misambo, makhaliro akudambo na cakudya, panango pinakhala pyakusiyana kakamwe na pidadzolowera munthu. Kazinji kene pisaphemba kupfundza cilongero cinango. Xikola ineyi isaphedza abale na alongo akukhonda manga banja na akumanga banja, a pyaka 23 mpaka 65 toera kukulisa makhaliro auzimu akufunika kakamwe m’basa yawo na maluso akuti anadzaaphedza toera kuphatisirwa mwakukwana na Yahova pabodzi na gulu yace.

Xikola ya Bhibhlya ya Gileade Torre de Vigia. Mu Cihebhere, fala yakuti “Gileade” isabveka “Nkuku wa Umboni.” Kutomera padakhazikiswa xikola ya Gileade mu caka 1943, amisionaryo akupiringana 8.000 adapfundziswa ku Gileade atumizwa toera kapereka umboni ‘mpaka kunkhomo kwa dziko yapantsi’ mbapembera kakamwe. (Machitiro 13:47) Pidafika amisionaryo akutoma ku Peru, nee kukhali mpingo mu dziko ineyi. Mbwenye lero kuna mipingo yakupiringana 1.000. Pidatoma amisionaryo athu kutumikira ku Japau, kukhali na Mboni zakukhonda piringana khumi. Lero kuna Mboni zakupiringana 200.000. Xikola ya Gileade ya nthanda zixanu isaphataniza kupfundza mwakukwana Mafala a Mulungu. Ale anatumikira ninga apainiya akupambulika peno amisionaryo mu utumiki, anatumikira pa ofesi ya filiali, peno ayang’aniri a cisa, asacemerwa ku xikola ineyi toera katambira cipfundziso cakuwanga cakuti cisaakhunganya toera kuphedzera kukhazikisa na kuwangisa basa yakumwaza mphangwa pa dziko yonsene.

  • Ndi cipi cifuniro ca Xikola ya Basa ya Upainiya?

  • Xikola ya Amwazi Mphangwa a Umambo yakhunganyirwa ani?