Ndokoni pa mphangwa

Kulerwi Kwa Bhibhlya Ninga Drama

Bveserani makhundu a Bhibhlya akugravarwi, akulerwi ninga drama akuti asaphataniza dzumbi ya nyimbo pabodzi na ntsonga zikulu.

 

ONANI
Ndandanda
Ndandanda

Yahova Asapulumusa Mbumba Yace (Eksodo 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21)

'Mbani Ali Kukhundu ya Yahova?' (Eksodo 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14)

‘Ndabwera Pantsi Pano Thangwi ya Pyenepi’ (Mateo 21:23-46; 22:15-46)