Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Phemberani Thangwi ya Akristu Andzanu Anatcingwa

Phemberani Thangwi ya Akristu Andzanu Anatcingwa

Bhibhlya yalonga mwanyapantsi kuti Sathani mbadatitcinga toera kupingiza basa yathu yakumwaza mphangwa. (Jwau 15:20; Apok. 12:17) Tinaphedza tani Akristu andzathu akuti akutcingwa m’madziko anango? Tinakwanisa kuphembera thangwi ya iwo. ‘Phembero inacitwa mwaphinga na munthu wakulungama iri na mphambvu kakamwe.’Tya. 5:16.

Tinalonganji m’maphembero athu? Tinakwanisa kuphemba Yahova toera apase abale na alongo anewa cipapo na kuaphedza toera akhonde kugopa. (Iza. 41:10-13) Tinakwanisambo kuphembera toera Atongi akhonde kupingiza basa yathu yakumwaza mphangwa, pontho ‘toera tikhale na umaso wantendere na wakukhurudzika.’1 Tim. 2:1, 2.

Mu ndzidzi ukhatcingwa Paulu na Pedhru, Akristu a pyaka dzana yakutoma aacitira phembero mbalonga madzina awo. (Mac. 12:5; Aroma 15:30, 31) Maseze nee tisadziwa madzina a abale na alongo onsene anatcingwa lero, kodi tinakwanisa kucita phembero mukulonga dziko yawo, cisa cawo peno mpingo wawo?

Ndisafuna kucitira phembero abale na alongo anatcingwa m’madziko awa: