Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Maperekero Aumboni

Maperekero Aumboni

A SENTINELA

Mbvundzo: Anthu anango asanyerezera kuti Bhibhlya nkhabebve phata basa mu ntsiku zathu, mbwenye anango asaiona kuti ndi yakufunika kakamwe. Ndi api maonero anu?

Lemba: 2 Tim. 3:16, 17

Longani: Revista iyi ya A Sentinela iri na pitsandzo pya udziwisi unagumanika m’Bhibhlya pyakuti pinatiphedza mu umaso wathu, pontho isapereka maonero akuti tinakomerwa tani na kuleri kwathu Bhibhlya.

PFUNDZISANI UNDIMOMWENE

Mbvundzo: Kodi kumala kwa dziko kuli cifupi?

Lemba: Mat. 24:3, 7, 14

Undimomwene: Bhibhlya isalonga kuti tikukhala mu ntsiku zakumalisa. Zenezi ndi mphangwa zadidi, thangwi pyenepi pisapangiza kuti thimize pano nyatwa zonsene zinadzamala.

MPHANGWA ZADIDI ZA MULUNGU!

Mbvundzo: Kodi imwe mwatoma kale kuleri Bhibhlya? Ndisafuna kukupangizani kuti munacita tani pyenepi mwakukhonda nentsa mukuphatisira misolo ya broxura iyi. Dingani ntawiro wa mbvundzo 1 wa nsolo 2.

Longani: Tabwera pano toera kudzakupangizani programu yathu ya pfundziro ya Bhibhlya yakukhonda kulipisa. Bruxura iya isapangiza kuti munagumana tani matawiro a mibvundzo yakufunika kakamwe m’Bhibhlya yanu.

LEMBANI MAPEREKERO ANU AUMBONI

Towezerani pitsandzo pyakutoma toera kulemba maperekero anu aumboni.