Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Mwai Wathu Wa Ku kumanga Na Kutsalakana Mbuto Zaulambiri

Mwai Wathu Wa Ku kumanga Na Kutsalakana Mbuto Zaulambiri

Kumanga templo ya Israele kukhaphemba basa yakuwanga na kobiri. Mbwenye, Aisraele aphedzera mwaphinga. (1 Pya dziko. 29:2-9; 2 Pya dziko. 6:7, 8) Mudamala templo kumangwa, kusasanyira kudacita Aisraele kwapangiza khala asapasa ntengo pinthu pyauzimu peno nkhabe. (2 Ama. 22:3-6; 2 Pya dziko. 28:24; 29:3) Lero, Akristu asawangisira kakamwe kumanga, kucenesa na kusasanyira Nyumba za Umambo na Nyumba za Misonkhano. Natenepa, kuphata basa pabodzi na Yahova munjira ineyi ndi mwai ukulu, pontho kusacita khundu ya basa yathu yakucena.Sal. 127:1; Apok. 7:15.

TINAKWANISA KUCITA KHUNDU MU . . .

  • Kucenesa pakumala misonkhano. Khala ungumi wanu nee usakutawirisani kucita pyenepi, mwaufuni cenesani mbuto idakhala imwe.

  • Kucenesa na kusasanyira Nyumba ya Umambo. Manja mazinji asacitisa basa kukhala yakukhonda nentsa na yakutsandzayisa.lv 92-93 ¶18.

  • Kuphedzera na kobiri. Cakupereka cakubulukira muntima ngakhale ca ‘pikobiri piwiri pya ntengo ung’ono’ cisatsandzayisa ntima wa Yahova.Mko. 12:41-44.

  • Kuperekeka toera kuphedzera kumanga na kusasanyira nyumba zinacitirwa mabasa a Mulungu khala makhaliro anu asatawirisa. Toera kucita khundu m’basa ineyi nee pisaphemba kukhala na maluso akumanga.